Om op warme zomerdagen aan de hitte te ontsnappen, worden er in België steeds meer airconditioningsystemen geïnstalleerd.

Om het energieverbruik van al die aircosystemen te beperken, moeten alle airco’s voor comfortkoeling met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau elke 5 jaar energetisch gekeurd worden.

Dat moet bovendien gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige. Die keurders stellen eventuele problemen vast en geven je praktische adviezen om je energiefactuur te drukken.

Wie mag je airconditioning keuren?

De energetische keuring mag enkel worden uitgevoerd door een erkende airco-energiedeskundige. Die experten hebben een specifieke opleiding gevolgd om airco’s te kunnen keuren.

Hoe verloopt een airconditioningkeuring?

De airco-energiedeskundige zal je airconditioningsysteem op verschillende manieren keuren. 

De keuring gebeurt in verschillende stappen:

  • de nodige documentatie wordt gecontroleerd
  • het airconditioningsysteem ondergaat een visuele inspectie
  • de energiedeskundige gaat na of de airco correct gebruikt wordt
  • verschillende werkingsparameters van de airco worden gecheckt

Om er zeker van te zijn dat de keuring door alle energiedeskundigen op dezelfde manier gebeurt, heeft de overheid een online aangiftecentrum ontwikkeld. Enkel via die website kan de aircokeuring doorgegeven worden en dat kan alleen door erkende energiedeskundigen. Wanneer de keurder de gegevens van je aircosysteem ingeeft, krijgt hij een advies toegestuurd. Dat kan hij vervolgens aanvullen met verdere raadgevingen. De resultaten van de keuring worden verzameld in het keuringsattest. 

De eigenaar van het gebouw ontvangt een duplicaat van het keuringsverslag. Je moet dat verslag minstens 5 jaar lang bijhouden in het geval een toezichthouder je erom vraagt.

Je bent niet verplicht om de adviezen en raadgevingen uit het keuringsverslag op te volgen, maar het is natuurlijk wel aan te raden om dat te doen als je energiekosten wil besparen.

Wat als je de airco niet laat keuren?

Wanneer je de installatie niet laat keuren, kan je beboet worden. Volgens VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) pleeg je een milieumisdrijf wanneer je geen keuring laat uitvoeren. Als je betrapt wordt, riskeer je een strafrechtelijke vervolging. Dat kan een minnelijke schikking, een geldboete of zelfs een gevangenisstraf zijn.

Ook als er geen strafrechtelijke vervolging komt, loop je het risico om een geldboete te krijgen. Het dossier wordt in dat geval overgemaakt aan de afdeling Handhaving van het Departement Omgeving. Je kan dan een geldboete opgelegd krijgen tot maximaal 250 000 euro.

Het is ook belangrijk om het keuringsverslag minstens 5 jaar bij te houden. Als je het attest niet kan voorleggen aan een toezichthouder, bega je een milieu-inbreuk. Je riskeert dan een geldboete die kan oplopen tot 50 000 euro.

Contacteer een aircodeskundige in je buurt

VIDEO: Meer over airco

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over aircosystemen

Keuring van je airconditioning nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over de aircokeuring

Waarvoor dient de airconditioningkeuring?

De airconditioningkeuring werd verplicht door een Europese energierichtlijn. Die richtlijn moet bedrijven dwingen om hun energieverbruik te verminderen en één van de maatregelen is de opvolging van aircosystemen. 

Door je airco regelmatig te laten keuren en de adviezen die uit de keuring voortkomen nauw op te volgen, kan je je energiefactuur gevoelig verlagen. Het rendement van de airco verhoogt en dat laat zich merken in het energieverbruik. 

De Europese energierichtlijn kwam er omdat niet-residentiële gebouwen verantwoordelijk zijn voor ongeveer 40 % van het totale energieverbruik binnen de Europese Unie. Het gaat dan bijvoorbeeld om kantoorgebouwen, bedrijven en winkelcentra. Men schat dat er in Vlaanderen alleen al ongeveer 162 000 niet-residentiële gebouwen uitgerust zijn met een koelingssysteem en dat brengt dus een enorm energieverbruik met zich mee. Om de ecologische voetafdruk te verminderen, is het dan ook belangrijk dat de airco’s zo efficiënt mogelijk blijven werken. De keuringen helpen dus niet alleen jouw energiefactuur naar beneden, maar zijn ook goed voor onze planeet.

Wat met een warmtepomp?

Beschik je over een omkeerbare warmtepomp? Dan beschouwt men dit als een airco en dient die dus onder dezelfde voorwaarden gekeurd te worden. Hierbij telt het nominaal koelvermogen van de volledige warmtepompinstallatie als referentie. Wanneer dat hoger dan 12 kW is, moet je dus een aircokeuring aanvragen.