Wat de riolering van onze woningen betreft, is er de afgelopen jaren heel wat gewijzigd aan de regelgeving. Het voornaamste was het uitrollen van de plannen voor gescheiden rioleringen. Ook voor rioleringen heb je afhankelijk van je precieze situatie bepaalde keuringen nodig.

Wie mag de riolering komen keuren?

Keurders vallen afhankelijk van de rioolbeheerder van hun regio onder de regels van Aquaflanders of van Vlario. Deze instanties reiken de erkenningen uit.

De keurders op onze website beschikken over de juiste erkenning voor jouw regio.

Hoe voorbereiden op een rioleringskeuring?

Voor je de keuring laat plaatsvinden, breng je best eerst een aantal technische en administratieve zaken in orde:

  • Je moet een goedgekeurde stedenbouwkundige vergunning kunnen voorleggen
  • Er moet een rioleringsplan beschikbaar zijn (ook wel het uitvoeringsplan van de afvoer van het private water genoemd).
  • Verzamel de facturen van de septische put, regenwaterput, grondwaterput of andere gerelateerde voorzieningen,…
  • Foto’s van de installaties zijn ook zeer nuttig

Kostprijs van een rioleringskeuring?

De prijs hangt in grote mate af van de complexiteit van het rioolstelsel van je woning, maar reken op 150 à 250 euro voor een keuring,. 

Voor een herkeuring zit je tussen de 80 en 150 euro, opnieuw afhankelijk van de installatie.

Contacteer een keurder in je buurt

VIDEO: Meer over de keuring van rioleringen

In dit filmpje vind je meer uitleg over de rioolkeuring

Rioleringskeuring nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over rioolkeuringen

Wat na goedkeuring?

Als alles in orde is, kan je de werken verderzetten en krijg je een positief attest waardoor je het rioleringsnetwerk mag gebruiken.

Riolering afgekeurd? Wat nu?

Het kan zijn dat er fouten of inbreuken worden vastgesteld. In dat geval wordt de riolering afgekeurd. Een vaak voorkomend voorbeeld waarbij het wel eens fout gaat is de scheiding tussen het regenwater en drinkwater. Soms kan het ook gebeuren dat er geen waterput of andere voorziening is, maar dat dit wel in de stedenbouwkundige vergunning werd voorzien.

Bij een afkeuring krijg je een verslag met alle fouten of inbreuken, eens die rechtgezet zijn, kan je een herkeuring aanvragen die dan zal focussen op de punten die nog niet in orde waren.