Vochtproblemen kunnen nare gevolgen met zich meebrengen. Ze tasten je woning aan en leiden bovendien tot gezondheidsklachten. Het vroegtijdig opmerken van vochtproblemen is belangrijk om de schade te beperken.

Het is daarom van alle belang om de verschillende soorten vochtproblemen en hun kenmerken te kunnen herkennen.

Soorten vochtproblemen, oorzaken en gevolgen

We onderscheiden 4 soorten vochtproblemen: opstijgend vocht, condens en schimmelvorming, een vochtige kelder en doorslaand vocht.

Opstijgend vocht komt vaak voor in oudere huizen. In oudere huizen ontbreken de spouwmuren en waterkering die vaak. Daarnaast kunnen ook kelders zorgen voor opstijgend vocht, vanwege de vochtgevoeligheid van kelders.

Het vocht trekt van een laag niveau omhoog in de oppervlakken en materialen van uw woning. Naarmate de tijd vordert zijn deze oppervlakken en materialen verzadigd met vocht. Dit zorgt ervoor dat het vocht een uitweg begint te zoeken naar drogere gebieden. Dit zijn vaak hogere gedeeltes van de woning omdat de lucht aldaar droger is. 

Het vocht zoekt dus steeds nieuwe drogere plekken op en wordt daardoor ook zichtbaar in de muren van de woning. Het probleem dient tijdig te worden herkend om effectief te worden aangepakt en opgelost. Opstijgend vocht kan op termijn namelijk de constructie van de woning, de muren en hun afwerking beschadigen. Daarnaast kunnen er ook gezondheidsklachten ontstaan zoals problemen aan de luchtwegen, duizeligheid, hoofdpijn, allergieën en irritaties.

Opstijgend vocht is van verschillende zaken afhankelijk. De dikte van de materialen, porositeit van de muren en de grondwaterstand kan een effect hebben. Laat u zo snel mogelijk bijstaan door een specialist indien u één of enkele van volgende kenmerken herkent: schimmels op de muur, salpetervorming, muurzouten, een muffe geur, verf dat afbladdert, behang dat loslaat, afbrokkelend pleisterwerk, …

Condens en schimmelvorming zijn een tweede probleem. Condens is vaak het gevolg van een hoge vochtigheidsgraad, gecombineerd met een hoge temperatuur. Condens ontwikkelt zich onder meer op ramen en spiegels doordat de vochtdeeltjes in de warme waterdamp vloeibaar worden na in aanraking te komen met een koud oppervlak.

De grootste oorzaak van condens en schimmelvorming is slechte of onvoldoende ventilatie. Nieuwbouwwoningen en woningen die gerenoveerd worden, worden vaak goed geïsoleerd en luchtdicht gebouwd. Gevolgen van condensatie en schimmelvorming zijn onder meer vochtige muren en plafonds, afbrokkelende pleisterlagen, rottend hout en behang dat loslaat. Het is belangrijk om dat probleem aan te pakken om de kwaliteit van uw woningmaterialen en bouwkundige constructie op peil te houden. Dit vochtprobleem is vrij gemakkelijk te verhelpen door meer te ventileren of een goed ventilatiesysteem in te bouwen.

Een vochtige kelder komt vaak voor. Kelders zijn gevoelig aan vocht omdat er weinig toevoer van frisse en droge lucht is. Daarnaast hebben kelders een lage ligging ten opzichte van de zeespiegel. Vocht blijft daardoor circuleren in de ruimte, waardoor uiteindelijk bouwmaterialen en spullen in uw kelder zullen beschadigen. Vocht in de kelder heeft verschillende oorzaken zoals grondvocht, sijpelwater, condensatie, lekkages in leidingen en rioleringsbuizen en lekkende roosters en afdichtingen. Een vochtige kelder kan ook andere problemen, zoals opstijgend vocht, schimmelgroei, muurzouten en salpetervorming teweeg brengen. Om deze nare gevolgen te vermijden en de oorzaken van een vochtige kelder aan te pakken kan je je best laten bijstaan door een specialist.

Doorslaand vocht kan je onder meer herkennen doordat er na stevige regen water doorsijpelt in uw woning via uw gevel of buitenmuren, voegwerk dat begint los te komen, schimmelvorming op de muren, …

Doorslaand vocht heeft meerdere gevolgen. Zo kan het leiden tot een natte en beschadigde buitengevel. Indien het aanwezige vocht bevriest en uitzet worden kleine barstjes en scheurtjes groter. Het probleem wordt daardoor alleen maar groter en komt in een vicieuze cirkel terecht. Daarnaast zal er na verloop van tijd ook binnenshuis schade ontstaan zoals loskomend behang, verzwakt metselwerk, pleisterlagen die afbrokkelen, verflagen die afbladderen en hout in de binnenmuren dat gaat rotten. Een ander gevolg van een vochtige omgeving is schimmelvorming. Schimmels tasten materialen aan, maar ook uw gezondheid lijdt eronder. Verder kan er ook beschadigingen aan isolatiemateriaal optreden waardoor uiteindelijk het energierendement van uw woning zal dalen.

Wat is de kostprijs van behandelingen tegen vochtproblemen?

1. Opstijgend vocht

Er zijn verschillende methodes om opstijgend vocht te behandelen.

  • Het injecteren van muren varieert van 100 tot 125 euro per lopende meter.
  • Het onderkappen van de binnenmuren kan 125 tot 175 euro per lopende meter kosten.
  • Het installeren van ventilatiekokers kost gemiddeld 115 euro per lopende meter.

2. Condensatie

De kostprijs voor het behandelen van condensatieproblemen hangt af van de aard van het probleem. De prijs is afhankelijk van verschillende factoren waardoor een vaste prijs geven niet mogelijk is. Het steeds belangrijk om vochtproblemen te beperken om zo geen condensatieproblemen te krijgen. Schimmel verwijderen kost gemiddeld 50 euro per m².

3. Vocht in de kelder

Een vochtige kelder behandelen vereist maatwerk. Er kan daarom geen eenduidig antwoord gegeven worden op de vraag hoeveel de behandeling zal kosten. De prijs is afhankelijk van de oorzaak en ernst van het vochtprobleem, alsook de oppervlakte en vereiste techniek om het probleem te behandelen. Een volledige kelder waterdicht maken kost gemiddeld 2000 euro.

4. Doorslaand vocht

De kostprijs van het behandelen van doorslaand vocht varieert van de techniek.

  • Muren impregneren kost gemiddeld 8 tot 10 euro per m².
  • Een behandeling met vochtwerende verf kost 20 tot 40 euro per m².
  • Een nieuwe gevelbekleding heb je al vanaf 40 euro per m².

Indien je het doorslaand vocht in je gevel wil behandelen, dan doe je dat het beste na een lange warme en droge periode. Het uitdrogen zal dan makkelijker gaan.

Contacteer een archeoloog in je buurt

VIDEO: Wat moet je weten over vochtbestrijding?

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over vochtbestrijding

Vochtbestrijder nodig voor je vochtanalyse? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Merk je in je woning iets verdachts dat zou kunnen wijzen op een vochtprobleem? Contacteer dan steeds een expert zodat het probleem kan worden geanalyseerd en opgelost. Bij Certiweb vind je betrouwbare experten die je kunnen bijstaan bij de vochtanalyse van uw woning.
Ben je op zoek naar een expert in vochtanalyse? Vul je gegevens in en je wordt snel gecontacteerd voor een afspraak!
Vind een deskundige in je buurt

Veelgestelde vragen over de archeologienota

Wat doet de archeoloog allemaal?

Archeologen starten met een bureauonderzoek. Ze gaan na in welke mate de bouwplannen de bodem zullen verstoren en of de bouwwerken eventuele historische en archeologische overblijfselen kunnen beschadigen.

Wanneer de archeologen verwachten dat er belangrijke vondsten op het terrein gedaan kunnen worden, adviseren ze een vervolgonderzoek op het veld. 

Er zijn twee soorten veldonderzoek: een archeologisch onderzoek zonder ingreep in de bodem of een onderzoek met ingreep in de bodem. Wanneer archeologen beslissen om niet of nauwelijks in te grijpen in de bodem, zullen ze een eerder oppervlakkig veldonderzoek uitvoeren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een geofysisch onderzoek, veldkartering (een visuele inspectie) of een landschappelijk bodemonderzoek. 

Een archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem gaat gepaard met boringen, archeologische proefputten en proefsleuven. Er kunnen natuurlijk verschillende archeologische onderzoeken gecombineerd worden. 

Wanneer het veldonderzoek afgerond is, brengt de archeoloog je daarvan op de hoogte en kan je met de bouw- of verkavelingswerken starten.

 

 

 

Wanneer worden er archeologische opgravingen gedaan?

Alleen wanneer het veldonderzoek geen antwoord biedt op alle onderzoeksvragen, schakelen de archeologen over op een opgraving.

Wanneer de archeologienota een opgraving voorschrijft, moet je na het verkrijgen van je vergunning een erkende archeoloog aanstellen. De opgraving wordt uitgevoerd vooraleer de bouw- of verkavelingswerken van start gaan. Het is mogelijk dat de archeologische opgraving gefaseerd gebeurt zodat de bouwwerken al deels kunnen starten. Dan moet dat wel zo voorgeschreven worden in de archeologienota.

Wat moet je met de archeologienota doen voor je vergunningsaanvraag?

Wanneer akte genomen is van de archeologienota, voeg je het document bij je aanvraag tot omgevingsvergunning. Je moet de archeologienota dus bezorgen aan de overheid vooraleer een beslissing genomen wordt over de vergunningsaanvraag. De overheid neemt in je omgevingsvergunning een voorwaarde op dat je de maatregelen uit de archeologienota, en de eventuele voorwaarden, moet uitvoeren bij de realisatie van de bouwwerken.

Wanneer je de termijn van 15 dagen niet wil afwachten om de vergunningsaanvraag in te dienen, kan je de archeologienota waarvan nog geen akte genomen is, toevoegen aan de aanvraag. De archeologienota moet dan wel al gemeld zijn bij het agentschap of de erkende onroerenderfgoedgemeente. Eenmaal akte genomen werd, moet je die archeologienota als aanvulling op je aanvraag toevoegen.