Ben je van plan om sloopwerken uit te laten voeren? Dan heb je in bepaalde gevallen een sloopopvolgingsplan nodig. Dat plan moet je desgevallend verplicht bij je aanvraag voor een omgevingsvergunning toevoegen.

Wat zijn de onderdelen van het sloopinventaris?

Het plan heeft een standaardprocedure waarmee volgende informatie wordt voorzien:

  • Een identificatie van het gebouw
  • Een oplijsting van alle afvalstoffen die mogelijk kunnen vrijkomen tijdens de werken
  • Aanbevelingen voor selectieve sloop

In het kort komt het erop neer dat bijvoorbeeld gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest verwijderd kunnen worden voor de grote sloophamer eraan te pas komt.

Daarnaast kan er puin van zuivere fracties zijn dat je rechtstreeks kan afvoeren naar een recyclagepark. Als de werf onder het beheer valt van Tracimat, kan het puin naar een breekwerf afgevoerd worden als laagmilieurisicoprofiel of LMRP.

Lijst van de afvalstoffen

Per afvalstof moeten volgende gegevens worden opgelijst:

  • de benaming
  • de EURAL-code 
  • de geschatte aanwezige hoeveelheid uitgedrukt in m3 of in ton
  • de plaats binnen het gebouw waar de afvalstof te vinden
  • en in welke vorm
Contacteer een deskundige in je buurt

VIDEO: Meer over sloopopvolging

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over sloopinventarisatie

Sloopopvolgingsplan nodig? Certiweb vindt een specialist in jouw regio!

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over het sloopinventaris

Er zit asbesthoudend materiaal in het af te breken gebouw? Moet ik nog een apart asbestinventaris laten opmaken?

Indien er asbesthoudend materiaal is en dat materiaal ook zal vernietigd worden bij de sloopwerken, is een destructieve asbestinventaris inderdaad toe te voegen.

Bij bedrijven is een asbestinventaris van de werkgever overigens altijd verplicht in het kader van een risico- en werkplan tegenover de werknemers.