De haalbaarheidsstudie voor alternatieve energiesystemen is een verplicht preventief onderzoek om na te gaan welke technieken voor alternatieve energie rendabel mogelijk zijn in een gebouw met een vloeroppervlakte van minstens 1.000 m².

Wanneer je verantwoordelijke bent voor de bouwwerken van een gebouw met een bruikbare vloeroppervlakte van 1.000 m² (of groter), ben je verplicht om een haalbaarheidsstudie te laten uitvoeren. Hiermee kan je uitzoeken op welke manier alternatieve energie kan zorgen voor energiebesparing in het gebouw.

Wanneer laat je de studie best uitvoeren?

Vanuit praktisch oogpunt, laat je de haalbaarheidsstudie het beste uitvoeren wanneer het gebouw nog in ontwerpfase zit. Zo kan je de bevindingen nog in het finale ontwerp integreren.

Je moet het haalbaarheidsonderzoek sowieso uitvoeren binnen één maand nadat je een stedenbouwkundige vergunning hebt aangevraagd. 

De resultaten van het onderzoek stuur je naar het Vlaamse Energie Agentschap. Je hebt hiervoor ook de handtekening van de bouwheer en de expert die de studie heeft uitgevoerd nodig. 

Let op: alleen een digitale versie van de studie is niet genoeg. Je moet de studie ook in een papieren versie hebben die je nog 3 jaar moet bijhouden.

Welke alternatieve energiesystemen moet je laten bestuderen?

De technieken die moeten bekeken worden, hangen af van welke functie het gebouw zal hebben en hoeveel bruikbare oppervlakte er is. Zo heeft bijvoorbeeld een school of bedrijfsgebouw een andere regelgeving dan een woongebouw.

Sommige gebouwen hebben meerdere functies: denk maar aan kantoorgebouwen of winkelpanden waar ook woonunits bij zitten. In dat geval telt de voornaamste functie van het gebouw: dus waar het grootste stuk van de oppervlakte voor zal dienen. Die haalbaarheidsstudie telt dan meteen voor het volledige gebouw.

Voor de functies van gebouwen heb je volgend overzicht van bestemmingen, dat is dezelfde lijst als bij de regelgeving voor energieprestaties: 

 

  • Woongebouw: het gebouw is bedoeld voor individuele of collectieve huisvesting
  • Kantoorgebouw: het gebouw is bedoeld voor dienstverlenende functies waarin voornamelijk administratief werk wordt verricht. Daaronder vallen ook de vrije beroepen zoals gedefinieerd in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen.
  • Schoolgebouw: het gebouw is bedoeld voor onderwijsactiviteiten
  • Industrieel gebouw: het gebouw dient voor het produceren, bewerken, stockeren of manipuleren van goederen
  • Gezondheidszorg: hieronder vallen zowel gezondheidsvoorzieningen als welzijnsvoorzieningen
  • Bijeenkomstgebouw: kinderopvang, opvang voor bejaarden en gehandicapten, congrescentra, polyvalente zalen, bioscopen, theaters, musea, kunstgalerijen, discotheken en nog veel meer …
Contacteer een energiedeskundige in je buurt

VIDEO: Meer over alternatieve energie

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over het nut van alternatieve energie

Laat je haalbaarheidsstudie uitvoeren door een ervaren expert

Een haalbaarheidsstudie uitvoeren vereist een diepgaande kennis en expertise op het vlak van alternatieve energie. Bij Certiweb vind je eenvoudig een betrouwbare expert in jouw regio om het onderzoek te laten uitvoeren. Al onze specialisten zijn erkende professionals bij de bevoegde instanties.

Op zoek naar een specialist voor een haalbaarheidsstudie? Vul hier je gegevens in en je wordt snel gecontacteerd voor een afspraak!

Vind een deskundige in jouw buurt