Drinkwater is natuurlijk onontbeerlijk in iedere woning, maar dat drinkwater moet uiteraard ook veilig zijn. Daarom is er de keuring voor de drinkwaterinstallatie of kortweg de waterkeuring voor wie bouwt of ingrijpend renoveert.

Welke keurder mag de waterinstallatie keuren?

Het is belangrijk om te vermelden dat de keurders van Certiweb enkel kunnen instaan voor huishoudelijke drinkwaterinstallaties van residentiële woningen (zowel huizen als appartementen).

Ben je niet zeker of jouw installatie huishoudelijk is of niet? Onderaan deze pagina vind je een aantal uitzonderingen die niet-huishoudelijk zijn bij de veelgestelde vragen.

Wat moet je voorafgaand aan de waterkeuring doen?

Voor je de keurder contacteert, moet je installatie op een aantal punten in orde zijn en heb je wat documenten nodig:

  • Je hebt een lijst van alle watertoestellen nodig, dit wordt normaal gesproken afgegeven door de loodgieter
  • Ook een synoptisch schema van alle leidingen is noodzakelijk, de loodgieter zorgt hier ook voor
  • De warmwaterproductie moet geplaatst en aangesloten zijn
  • Ook de centrale verwarming moet er staan en aangesloten zijn
  • Het bad, douche met kranen, lavabo, toilet en keukenkraan moeten er al zijn in zoverre ze voorzien zijn (of er mag maximaal één van de voorziene toestellen mankeren)
  • Indien voorzien: ook de bijvulinstallatie van het tweede watercircuit (regen- of putwater)

Kostprijs van een waterkeuring?

Voor huishoudelijke installaties zijn keurders vrij om een marktconforme prijs te hanteren, maar reken op 120 à 220 euro voor een keuring, afhankelijk van het type installatie en of je meteen ook de afvoer mee laat keuren. 

Voor een herkeuring zit je tussen de 80 en 150 euro, opnieuw afhankelijk van de installatie en het al dan niet mee laten keuren van de privéwaterafvoer.

Contacteer een keurder in je buurt

VIDEO: Meer over de keuring van drinkwaterinstallaties

In dit filmpje vind je meer uitleg over de drinkwaterkeuring

Waterkeuring nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over drinkwaterkeuringen

Wat na goedkeuring?

Na een positieve keuring krijg je een keuringsattest, waarna je bij de watermaatschappij kan aankloppen om de installatie in dienst te stellen. Voor de rest kan je voortaan genieten van drinkwater uit de kraan.

Drinkwaterinstallatie afgekeurd? Wat nu?

Bij afkeuringen zijn er twee scenario’s mogelijk. 

Ofwel krijg je een attest dat stelt dat de installatie conform is, maar dat een bijkomende keuring toch verplicht is. Dat is doorgaans het geval voor installaties die veilig zijn voor het gebruik van drinkwater, maar waar nog wat kleine zaken niet in orde zijn of wat administratieve opmerkingen bij waren. Dan volstaat het om die aanpassingen te doen en de keurder opnieuw te laten langskomen. In principe hoef je daarop niet te wachten om ze in dienst te laten stellen.

In het tweede scenario is de installatie niet conform. Dan ben je verder van huis, want dan mag ze ook niet in dienst gesteld worden voor alle herstellingen zijn uitgevoerd en de herkeuring heeft plaatsgevonden.

Wanneer is er sprake van niet-huishoudelijk gebruik?

Wanneer de waterinstallatie niet volledig voor huishoudelijk gebruik is bestemd, mag alleen de watermaatschappij zelf de keuring komen doen. Wanneer is een installatie niet-huishoudelijk?

  • Bij woningen of appartementen met een installatie voor gemengde activiteit (bijvoorbeeld jouw bedrijf is bij je thuis gevestigd en je gebruikt daar ook hetzelfde water voor)
  • Bij bedrijfsgebouwen, handelspanden, horecazaken, kantoorgebouwen, dokters en vrije beroepen is het ook niet-huishoudelijk
  • Gemeenschappelijk deel van een appartementsgebouw
  • Publieke gebouwen 

In deze gevallen moet je dus rechtstreeks bij de watermaatschappij aankloppen voor je keuring en kan je geen beroep doen op de experts van Certiweb.

Hoe verloopt de keuring zelf?

De keurder zal een administratief en een visueel onderzoek van je installatie doen.

Wat het administratieve betreft, wordt bekeken of de toestellenlijst en het synoptisch schema correct zijn. Ieder toestel moet met het nummer van de lijst ook op het schema staan. Op de lijst zelf moet staan of het drinkwater, warm drinkwater of tweedecircuitwater is.

Bij het visueel onderzoek zal de keurder kijken of het schema ook effectief overeenstemt met de realiteit. Hij of zij controleert ook of de veiligheidsvoorschriften zijn nageleefd en of drink- en regenwatercircuit gescheiden zijn (indien van toepassing).