Ga je jouw woning met aardgas verwarmen? Dan ben je verplicht om de aardgasinstallatie te laten keuren voor je ze in dienst stelt. Ook wanneer je een bestaande installatie gaat uitbreiden, bijvoorbeeld door een verbouwing, moet je ze opnieuw laten keuren.

De gaskeuring moet sowieso plaatsvinden voordat de gasmeter in gebruik wordt gesteld door je distributienetbeheerder.

Wat moet je zeker hebben voordat je de keurder laat langskomen?

  • Het isometrisch schema: dit schema wordt gemaakt en ondertekend door je installateur. Het vermeld alle aangesloten gastoestellen, hun vermogen, de diameters en lengtes. schema waarop de lengtes, de diameters
  • Alle gasleidingen en verbindingen moeten gelegd en aangesloten zijn.
  • Er moet een schoorsteen met schoorsteenaansluiting zijn, alsook de luchtaanvoer en luchtafvoer (indien noodzakelijk) moeten geïnstalleerd en reeds aangesloten zijn.
  • Nabij de gasmeter moet er een T-stuk worden geplaatst met kraantje en stop en dit stroomafwaarts. Dat stuk is nodig om de dichtingstest uit te voeren tijdens de keuring.
  • Je moet de handleidingen van alle aardgastoestellen kunnen voorleggen.
  • Minimaal één aardgastoestel moet geplaatst zijn. Let op: indien je achteraf nog wijzigingen aanbrengt, dan moet de installatie herkeurd worden. Je kan dus best ook de andere toestellen alvast plaatsen.

Wat gaat de gaskeurder allemaal doen?

  • Administratief onderzoek: nazicht van het isometrisch schema, aanwezigheid van handleidingen,…
  • Visueel onderzoek: controle van de gebruikte materialen, bevestigingen, verbindingen, bereikbaarheid,… De toevoer van de verbrandingslucht en de afvoer van de verbrandingsproducten worden nagekeken.
  • Metingen: nazicht van de luchtdichtheid aan de hand van een dichtheidsproef.
  • Berekeningen: berekening van het drukverlies in de binnenleiding voor elk verbruikstoestel en berekening van de verdunningsfactor bij de uitmonding van elk verbruikstoestel.
Contacteer een keurder in je buurt

VIDEO: Meer over CV ketel onderhoud uitvoeren

Benieuwd wat er allemaal komt kijken bij het onderhoud en keuring van aardgasinstallatie en centrale verwarming? Dit filmpje geeft meer uitleg.

Aardgasinstallatie keuring nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over gaskeuringen

Wat moet je na de keuring nog doen?

Wanneer de installatie is goedgekeurd en dus volledig conform is met de regelgeving, krijg je een KVBG-attest afgeleverd. Dat attest heb je nodig om de gasmeter vervolgens in gebruik te laten stellen door je distributienetbeheerder.

Is je aardgasinstallatie afgekeurd? Wat nu?

Zijn er problemen met je installatie of zijn er bepaalde inbreuken vastgesteld? Dan zal het keuringsverslag deze samenvatten en eventuele extra opmerkingen weergeven.

Je installateur kan de nodige aanpassingen dan doen, waarna je een nieuwe keuring kan aanvragen, deze moet je in principe wel bij dezelfde keurder aanvragen. Een herkeuring zal in wezen ook gewoon focussen op de punten die nog niet in orde waren en dus wat sneller verlopen.