Om de gevaarlijke roetafzettingen en eventuele opstoppingen weg te halen uit je schoorsteen, moet je een gespecialiseerde schoorsteenveger uitnodigen. Een geveegde schouw maakt je verwarmingstoestel bovendien veiliger, efficiënter en milieuvriendelijker.

Enkel erkende schoorsteenvegers mogen de taak uitvoeren. Hoeveel het kost en hoe het hele proces precies verloopt, kom je hier te weten.

Wie mag een schoorsteen vegen?

Je bent verplicht om je schoorsteen te laten vegen door een schoorsteenveger die erkend is door de Vlaamse overheid. Dat moet bovendien gebeuren vooraleer het onderhoud van de centrale verwarming plaatsvindt, want je moet het attest van de schoorsteenveger bezorgen aan de technicus die de centrale verwarming zal onderhouden. 

Wanneer je een nieuwe centrale verwarming installeert, kan een erkend technicus die verwarmingsinstallaties plaatst ook je schoorsteen vegen. De technicus zal in dat geval eerst je schoorsteen vegen en daarna het volledige onderhoud van je centrale verwarming op zich nemen.

Zelfs als je over de nodige kennis en het nodige materiaal beschikt, mag je je schoorsteen niet zelf vegen. Wanneer er brand zou uitbreken, moet je bij de verzekeringsmaatschappij namelijk kunnen aantonen dat de schoorsteen geveegd werd door een persoon die daarvoor bevoegd is.

Hoe verloopt het schoorsteenvegen?

Om de gevaarlijke roet- en teerafzettingen weg te halen die zich ophopen bij het verbranden van stookolie of hout, moet je een gespecialiseerde schoorsteenveger uitnodigen. Hij kan op twee manieren te werk gaan.

De schoorsteen kan van binnenuit gereinigd worden door met een borstel die op een lange stok is bevestigd de hele schoorsteen te vegen. Andere schoorsteenvegers kiezen ervoor om vanop het dak een borstel die aan een gewicht is bevestigd door de schouw te jagen. 

De schoorsteenveger beweegt de borstel op een neer langs de schouwwanden en maakt op die manier de afgezette roetdeeltjes los. Er wordt ook gecontroleerd of de schoorsteen verstopt is door bijvoorbeeld een vogelnest of steengruis. 

Omdat roet giftig is, is je schoorsteenveger verplicht om het weggehaalde roet op een veilige manier te verzamelen en mee te nemen. De veilige en milieuvriendelijke afvalverwerking van het roet vormt een belangrijk onderdeel van zijn taak.

Nadat de schoorsteenveger je schoorsteen heeft geveegd, ontvang je een attest. Dat reinigingsattest moet je zeker 2 jaar bijhouden, want je brandverzekeraar of verhuurder kunnen erom vragen. Het attest vermeldt onder andere wie de schoorsteen geveegd heeft, wanneer dat gebeurd is en of er eventuele beschadigingen werden vastgesteld.

Hoeveel kost een schoorsteenveger?

Hoeveel je betaalt voor een schoorsteenveger, hangt af van het aantal schoorstenen en de graad van vervuiling. Voor het vegen van 1 schoorsteen, mag je rekenen op een prijs tussen 60 en 100 euro.

Er wordt een (lagere) meerprijs aangerekend voor elke extra rookkanaal. Wanneer de schoorsteen binnenin gecontroleerd moet worden met een camera, er een vogelnest of gruis verwijderd moet worden of als je vogelwering wil plaatsen, zal de prijs vanzelfsprekend stijgen. 

Mooi meegenomen is dat er een verlaagd btw-tarief geldt voor het schoorsteenvegen van woningen ouder dan 10 jaar. Je betaalt dan slechts 6% btw.

Contacteer een deskundige in je buurt

VIDEO: Meer over schoorsteenvegen

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over schoorsteenvegen

Schoorsteenveger nodig? Certiweb vindt een schoorsteenveger in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over schoorsteenvegen

Hoe vaak moet ik mijn schoorsteen laten vegen?

Je bent verplicht om je hele verwarmingsinstallatie elk jaar te laten nakijken en reinigen. Onder die verplichting valt ook het laten vegen van je schoorsteen. Verwarm je met een gasinstallatie, dan moet je de centrale verwarming, en dus ook de schoorsteen, slechts om de 2 jaar onderhouden.

Mag ik zelf mijn schoorsteen vegen?

Nee, ook al beschik je over het materiaal en de nodige technische kennis, je kan geen geldig reinigingsattest opmaken zonder erkenning.