Het postinterventiedossier of PID kan je het beste vergelijken met een identiteitskaart. Het omvat alle technische informatie over de structuur van een gebouw, de ligging van de leidingen en de materialen die gebruikt werden. Wanneer een woning verkocht wordt, weet de nieuwe eigenaar op die manier precies hoe het gebouw in elkaar zit.

Wanneer je een woning koopt, moet het postinterventiedossier van die woning meegeleverd worden. Alle aanpassingen en verbouwingen die je daarna doet, moeten ook opgetekend worden in het postinterventiedossier.

Wie mag het postinterventiedossier opmaken?

Wanneer je verbouwingen wil uitvoeren nadat je een woning gekocht hebt, moeten die wijzigingen opgenomen worden in het postinterventiedossier. Het PID kan in dat geval door verschillende personen opgemaakt worden. Er is geen specifieke opleiding of erkenning vereist om een PID te mogen opstellen.

Wie verantwoordelijk is voor het postinterventiedossier hangt af van het feit of er een stedenbouwkundige vergunning nodig is voor de verbouwingswerken.

Bouwen en verbouwen met vergunning

Bij bouw- of verbouwingswerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning nodig is, moet de veiligheidscoördinator of de architect die het project leidt het postinterventiedossier opmaken of aanvullen.

Kleine verbouwingen zonder vergunning

Gaat het om verbouwingswerken op kleine schaal zonder stedenbouwkundige vergunning waarvoor slechts 1 aannemer nodig is, dan zal de aannemer het postinterventiedossier voor zijn rekening nemen.

Als je zelf kleine verbouwings- of renovatiewerken uitvoert waarvoor geen vergunning vereist is, dan zal je zelf het PID moeten aanvullen.

Woning gekocht waarbij geen PID beschikbaar is?

In het geval je een woning koopt waarvoor geen postinterventiedossier te vinden is, dan moet de verkoper het PID op zijn kosten alsnog laten samenstellen. Dat gebeurt dan in samenwerking met een veiligheidscoördinator of architect.

Wat met het postinterventiedossier van appartementen?

Wanneer je een appartement koopt, dan wordt het postinterventiedossier opgesplitst. Er is een deel voor de gemeenschappelijke ruimtes en een deel voor elke wooneenheid. Die opsplitsing geldt wel pas voor panden die na 30 april 2006 werden afgeleverd.

Contacteer een architect in je buurt

VIDEO: Meer over het postinterventiedossier

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over het postinterventiedossier

Postinterventiedossier nodig? Certiweb vindt een veiligheidscoördinator of architect in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over het postinterventiedossier

Ik wil een oudere woning verkopen? Heb ik dan ook altijd een PID nodig?

Als je een woning verkoopt en er is geen postinterventiedossier vindbaar, dan is het verplicht om er een op te stellen voor woningen die gebouwd of verbouwd zijn na 1 mei 2001. Ook wanneer er werken zijn uitgevoerd door één of meerdere aannemers sinds 1 mei 2001, ben je verplicht die op te nemen in het postinterventiedossier. 

Wanneer je een oude woning koopt waarin de laatste werken uitgevoerd werden voor 1 mei 2001 en er geen PID beschikbaar is, kan de verkoop wel doorgaan zonder dat er een postinterventiedossier overhandigd moet worden. De bestaande documenten zoals de bouwplannen moeten natuurlijk wel doorgegeven worden. 

Ook wanneer de woning na 1 mei 2001 gebouwd of verbouwd werd, kan de verkoop in principe doorgaan zonder overhandiging van het postinterventiedossier. Dat moet dan wel uitdrukkelijk vermeld worden in het compromis en de verkoopakte en zowel de koper als de verkoper moeten daarmee akkoord zijn. Natuurlijk is dat geen ideaal scenario, want er kunnen dan heel wat onverwachte problemen de kop opsteken. De koper kan in dat geval eisen dat de verkoper aansprakelijk is wanneer er bij latere verbouwingswerken grote problemen zouden opduiken.

Een andere optie is om in het compromis te vermelden dat er na de verkoop een postinterventiedossier opgemaakt zal worden. Een veiligheidscoördinator zal het postinterventiedossier dan opstellen op kosten van de verkoper.

Waarom is het postinterventiedossier nodig?

Het doel van het postinterventiedossier is om nieuwe eigenaars uitvoerig te informeren over de staat van de woning. Op die manier kan de koper zijn nieuwe woning helemaal ontleden.

Hij kan achterhalen wat de structuren van het gebouw zijn, wanneer de werken uitgevoerd werden, waar de leidingen liggen en welke materialen gebruikt werden. Dat laatste is vooral belangrijk om bijvoorbeeld na te gaan of er asbesthoudende materialen gebruikt werden. 

Daarom is de eigenaar verplicht om het postinterventiedossier ter beschikking te stellen van de architect en de aannemer wanneer er grote verbouwingen of renovaties gebeuren. Het postinterventiedossier garandeert zo dus de veiligheid en gezondheid van werknemers die de woning verbouwen. Er zal dankzij het PID geen onverwachte asbest tevoorschijn komen en er zullen geen leidingen geraakt worden.