Alle liften in ons land moeten voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften die wettelijk vastgelegd werden. Zo wordt de veiligheid van elke liftgebruiker gegarandeerd. Tweejaarlijks moeten preventieve controles plaatsvinden en om de 15 jaar wordt een risicoanalyse opgesteld. 

Maar wanneer is de keuring van liften nu verplicht en wie mag de liften eigenlijk keuren? We vertellen je het allemaal in dit artikel.

Wie mag liften keuren?

Het spreekt voor zich dat niet om het even wie een lift mag keuren. De veiligheid van heel wat mensen hangt er namelijk van af. Daarom werd het EDTC (Externe dienst voor technische controles) ingeschakeld.

Enkel instanties die erkend zijn door het EDTC mogen de risicoanalyse en periodieke controles uitvoeren. Je bent er dus zeker van dat een echte professional over de veiligheid van de lift waakt.

Wat moet je voor de liftkeuring in orde brengen?

Het is belangrijk om je goed voor te bereiden op zowel de periodieke liftcontroles als op de risicoanalyse. Voor elke lift moet verplicht een veiligheidsdossier bijgehouden worden. Zorg ervoor dat je de volgende documenten zeker bij de hand hebt voordat de liftkeurder langskomt: 

  • Alle ontvangen attesten omtrent het onderhoud en preventieve inspecties van de afgelopen 10 jaar;
  • Verslagen van eventuele voorgaande risicoanalyses;
  • Indien er moderniseringen uitgevoerd werden, moet je ook de documenten en verslagen daarover bijhouden;
  • De handleiding van de lift;
  • Indien van toepassing de EG-verklaring van overeenstemming.

Hoe verloopt een liftkeuring?

Bij de periodieke liftkeuringen worden alle veiligheidsaspecten van de lift onder de loep genomen. Eerst zal de liftkeurder nagaan of alle vereiste documenten van de lift aanwezig zijn. Daarom is het belangrijk om op voorhand alle documenten die verband houden met de liftinstallatie en het liftonderhoud te verzamelen. 

Daarna begint het echte werk van de liftkeurder. De verplichte opschriften worden gecontroleerd en er wordt nagegaan of de lift correct bediend kan worden. Vervolgens gaat de keurder na of de verlichting, veiligheidsmechanismes en de hele elektrische installatie naar behoren werkt. Zowel het geraamte van de lift als de leidingen, remmen, verluchtingsgaten en stootborden worden nagekeken.

Na afloop van de periodieke controle stelt de keurder een verslag op waarin alle bevindingen op een rijtje gezet worden. De erkende liftkeurder beslist op basis daarvan of de lift goedgekeurd is of niet.

Hoeveel kost het keuren van een lift?

Hoeveel je precies betaalt voor de keuring van een lift, hangt af van verschillende factoren waardoor het moeilijk is om een richtprijs naar voren te schuiven.

Het is als liftbeheerder in elk geval financieel interessant om een onderhoudscontract af te sluiten met een door de EDTC erkende organisatie voor meerdere keuringen.

Contacteer een deskundige in je buurt

VIDEO: Meer over liftkeuringen

Bekijk hier een filmpje met meer uitleg over de keuring van liften

Liftkeurder nodig? Certiweb vindt een liftkeurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over de liftkeuring

Wat zijn de keuringsmomenten en hoe verlopen die?

1. Indienststelling van de lift

Wanneer de lift net geïnstalleerd is, moet ze gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme. Enkel als de lift een positief keuringsattest krijgt, mag de lift in dienst genomen worden. 

2. Periodieke controles

De periodieke controles moeten uitgevoerd worden door de EDTC (Externe dienst voor technische controles). Dat gebeurt twee keer per jaar. De erkende keurder zal tijdens de periodieke inspectie een controleverslag opmaken en eventuele niet-dringende opmerkingen noteren. Het is dan de taak van de lifteigenaar om het controleverslag door te sturen naar het onderhoudsbedrijf. De medewerkers van het onderhoudsbedrijf zullen bij de volgende inspectie het controleverslag nakijken en nagaan of er herstellingen aan de lift uitgevoerd moeten worden.  

3. Vijftienjaarlijkse risicoanalyse

Alle liftinstallaties ouder dan 15 jaar moeten een grondige risicoanalyse ondergaan. Die risicoanalyse moet dan na 15 jaar opnieuw herhaald worden. Dat werd vastgelegd in het KB van 10 december 2012. Ook voor de risicoanalyse moet de keuring uitgevoerd worden door een erkend keuringsorganisme dat daarna een verslag opmaakt. De vijftienjaarlijkse risicoanalyse staat helemaal in het kader van veiligheid. Het is de bedoeling om de veiligheid van de lift voor zowel gebruikers als onderhoudspersoneel uitvoerig te onderzoeken. Ook wanneer de werking van de lift op een of andere manier aangepast wordt, moet je een erkende keurder uitnodigen voor een risicoanalyse.

Wat als de lift afgekeurd wordt?

1. De lift wordt afgekeurd bij een periodieke controle

Wanneer problemen vastgesteld worden tijdens de tweejaarlijkse controle, zullen die opgenomen worden in het keuringsverslag. Wanneer de keurder beslist dat de lift niet conform de regels is, dan zullen herstellingswerken uitgevoerd moeten worden.

2. De lift wordt afgekeurd bij de risicoanalyse

Het is belangrijk dat liften voldoen aan de wettelijk opgestelde normen. Die worden af en toe bijgesteld en daarom kan uit de risicoanalyse blijken dat er bepaalde moderniseringen doorgevoerd moeten worden om het vereiste veiligheidsniveau te bereiken. 

Als dat het geval is, zal een plan voor moderniseringswerken opgemaakt worden. Je bent verplicht om de lift binnen de drie jaar na de risicoanalyse te moderniseren. Wanneer de aanpassingen gebeurd zijn, moet je de werken aan de lift laten controleren door de EDTC die de risicoanalyse heeft uitgevoerd. Als alles goedgekeurd wordt, krijg je een certificaat van regularisatie.

Wat als ik de lift niet laat keuren?

Aangezien de veiligheidsvoorschriften voor liften wettelijk vastgelegd werden, ben je als beheerder verplicht om ervoor te zorgen dat de lift helemaal in orde is. Wanneer je dat niet doet en er gebeurt een ongeluk, zal je daarvoor verantwoordelijk gesteld worden. Er staan bovendien hoge boetes op het niet-naleven van de veiligheidsvoorschriften.