Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gebouwd of een grondige renovatie hebt uitgevoerd, moet je waterafvoernetwerk verplicht worden gekeurd. Om die rioolkeuring uit te voeren, komt een erkende deskundige langs. Hij of zij zal controleren of het regenwater en afvalwater gescheiden worden en of de aansluiting correct gebeurd is. 

Hier kom je te weten waarom die rioolkeuring nodig is, hoe de keuring precies verloopt en wat je vooraf in orde moet brengen.

Wie mag een riool keuren?

Enkel een erkende rioolkeurder mag een rioolkeuring uitvoeren. De deskundige heeft daarvoor een specifieke opleiding gevolgd en beschikt dus over de nodige kennis om de rioolkeuring op een goede manier te kunnen uitvoeren.

AquaFlanders (de koepelorganisatie van de Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders) en Vlario (Vlaams overlegplatform rioleringen) delen de verantwoordelijkheid om de rioolkeurders op te leiden en te erkennen.

Wat moet je voor de keuring in orde maken? 

De rioolkeurder heeft enkele documenten nodig om de rioolkeuring op een goede manier te kunnen doen. Om de rioolkeuring optimaal te laten verlopen, moet je er dus op voorhand voor zorgen dat je die documenten bij de hand hebt. Het gaat om de volgende documenten:

  • De inventaris van alle toestellen die aangesloten zijn op het watersysteem dat gekeurd moet worden. Verder is het een goed idee om de bijhorende stavingstukken te hebben zoals bijvoorbeeld facturen, technische fiches of foto’s;
  • Het uitvoeringsplan van het rioolsysteem dat gekeurd moet worden;
  • Indien het om een rioolkeuring van een nieuwbouw gaat, heeft de rioolkeurder ook de omgevingsvergunning nodig.

Hoeveel kost een rioolkeuring?

De prijs van de rioolkeuring hangt af van de grootte van de woning en het bijhorende waterafvoersysteem. De rioolkeuring zal veel werk vragen wanneer er bijvoorbeeld veel toestellen op het waterafvoernetwerk zijn aangesloten. Ook als er zich ter plaatse problemen voordoen, kan het langer duren om de rioolkeuring uit te voeren. In het algemeen mag je rekenen op prijzen vanaf 150 euro.

Contacteer een keurder in je buurt

VIDEO: Meer over de keuring van rioleringen

In dit filmpje vind je meer uitleg over de rioolkeuring

Rioolkeuring nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Vind een deskundige in jouw buurt

Veelgestelde vragen over rioolkeuringen

Wat na goedkeuring?

Als alles in orde is, kan je de werken verderzetten en krijg je een positief attest waardoor je het rioleringsnetwerk mag gebruiken.

Wat als de riool afgekeurd wordt?

Als tijdens de rioolkeuring problemen opgedoken zijn, krijg je een niet-conform keuringsattest. De rioolaansluiting of de scheiding tussen regen- en afvalwater verloopt in dat geval niet volgens de regels. Je hebt dan 60 dagen om de nodige aanpassingen te maken en een nieuwe rioolkeuring aan te vragen. 

Vraag je geen herkeuring aan binnen die opgelegde termijn, dan krijg je een eerste aanmaning opgestuurd. Daarin wordt opnieuw opgesomd welke aanpassingen je binnen welke termijn moet doen om de waterafvoer conform de wetgeving  te krijgen. Als je ook aan die aanmaning geen gehoor geeft, krijg je een tweede aanmaning gepaard met een boete en kan je woning afgesloten worden van het openbare rioolnetwerk. Enkel wanneer de nodige herstellingen aan het waterafvoernetwerk in je woning gebeurd zijn, dan word je opnieuw aangesloten.