Verplichte keuringen nieuwbouw

epb eisen

Een huis bouwen brengt heel wat stress en zorgen met zich mee. Je moet niet alleen een bouwplan laten maken, aannemers kiezen en de bouw opvolgen, maar ook rekening houden met tal van verplichte keuringen. Zowel voor, tijdens als na de werken ben je namelijk verplicht om bepaalde keuringen en controles uit te laten voeren. We hebben al die verplichte keuringen in dit artikel op een rijtje gezet. 

1. Welke keuringen zijn verplicht voordat de werken beginnen?

1.1 Tijdelijke elektriciteitsaansluiting

Vooraleer de werken kunnen beginnen, moet je natuurlijk ergens elektriciteit halen. Daarvoor zal de aannemer meestal een tijdelijke elektriciteitsaansluiting voorzien. Die tijdelijke werfkast levert dan gedurende het hele bouwproces de nodige elektriciteit. Je moet de tijdelijke werfaansluiting verplicht laten keuren door een erkend controleorganisme. Het lijkt misschien overbodig om een tijdelijke elektriciteitsinstallatie te laten keuren, maar het kan kortsluiting of brand voorkomen.

Op zoek naar een elektricitieitskeuring? Kijk hier verder. 

1.2 Stabiliteitsstudie

Een architect moet bij het opmaken van het plan de stabiliteit van de woning kunnen verzekeren. Daarvoor schakelt de architect meestal een ingenieur in die een stabiliteitsstudie zal uitvoeren. In sommige gevallen doet de architect dat ook zelf. Om na te gaan of de woning stabiel zal zijn, moeten onder andere de draagstructuur, de funderingen en de steunliggers onder de loep genomen worden. 

Nog geen architect gevonden? Wij helpen je graag!

1.3 Veiligheidscoördinator

Als je grote werken plant, dan moet niet alleen gecontroleerd worden of het ontwerp van de woning veilig is, maar ook de werf zelf moet veilig zijn zodat alle werken er veilig verlopen. Daarop ziet een veiligheidscoördinator toe.

Het is enkel verplicht om een veiligheidscoördinator in te schakelen als de werf groter is dan 500 m² of er twee of meer aannemers op dezelfde werf werken.

omgevingsvergunning Veiligheidscoördinator aanstellen voor je bouwproject? Kijk hier voor meer info.

1.4 EPB-verslag

De EPB-verslaggever moet minstens 8 dagen voor de start van de werken een zogenaamde startverklaring opmaken. Hij of zij maakt aan de hand van de bouwplannen een berekening van de energieprestatie om na te gaan of de woning zal voldoen aan de strenge isolatie- en energienormen. Om de startverklaring te kunnen opstellen, heeft de verslaggever de gegevens uit het ventilatievoorontwerp van de ventilatiedeskundige nodig. De ventilatiedeskundige kan de EPB-verslaggever zijn, maar ook een andere persoon.

De verslaggever is daarnaast verplicht om, vooraleer de bouwwerken beginnen, een eenmalig, schriftelijk advies te geven aan de bouwheer. Met dat advies kan dan rekening gehouden worden om de EPB-eisen zeker te halen. 

EPB-verslaggever nodig? Wij helpen je graag verder! 

2. Welke keuringen zijn verplicht tijdens de werken?

2.1 Postinterventiedossier (PID)

De veiligheidscoördinator of de architect moet tijdens de werken het postinterventiedossier opmaken en aanvullen. Het postinterventiedossier (PID) is als het ware de identiteitskaart van je woning en bevat alle praktische en technische informatie over de woning zoals de structuur van het gebouw en de gebruikte materialen. Als je de woning zou verkopen, wordt het PID overhandigd aan de kopers en zij moeten het bij eventuele renovaties aanvullen.

Meer weten over het PID? Kijk hier verder.

2.2 Elektrische installatie

Wanneer je een nieuwe elektriciteitsinstallatie in gebruik neemt, moet er een elektrische keuring plaatsvinden door een erkend controleorganisme. Dat kan zodra het elektriciteitsnetwerk in je woning helemaal aangelegd is. Om de 25 jaar moet er opnieuw een zogenaamde periodieke elektrische keuring plaatsvinden.

Op zoek naar een elektricitieitskeuring? Kijk hier verder.  

2.3 Gasaansluiting

Het spreekt voor zich dat een erkend keurder of installateur je gasinstallatie goed moet nakijken voor het gas effectief aangesloten wordt. De keurder zal nakijken of alles correct aangesloten is en of de aan- en afvoer van gas en verbrand gas veilig verloopt.

Op zoek naar een gaskeuring? Kijk hier verder. 

2.4 Stookolietank

Als je je woning op stookolie (mazout) wil verwarmen, dan moet je uiteraard een stookolietank plaatsen. Dat moet gebeuren onder het toeziend oog van een erkend technicus. Verder moet de stookolietank ook beschikken over een kenplaat, een beveiligingssysteem tegen overlopen en het conformiteitsattest. Niet elke tank moet gecontroleerd worden of even vaak gecontroleerd worden. Dat is afhankelijk van de grootte en het feit of de stookolietank boven- of ondergronds staat.

Stookolietank laten nakijken? Kijk hier verder.  

2.5 Centrale verwarming

Ook je centrale verwarming moet gecontroleerd worden door een erkend technicus vooraleer je de cv-installatie in gebruik mag nemen. Je krijgt van de keurder een wettelijk document waarop staat dat de centrale verwarming veilig en goed geïnstalleerd werd. Bewaar dat keuringsrapport goed. 

2.6 Drinkwater

Naast elektriciteit en verwarming is natuurlijk ook het drinkwater cruciaal. De installatie van de waterleidingen moet eveneens gecontroleerd worden door een erkend technicus om zo zuiver water te garanderen. 

Belangrijk: voor de keurder langskomt, moet je een schets hebben van de waterleidingen per verdieping en ook een lijst hebben van alle toestellen die op de waterleidingen aangesloten zijn. De loodgieter kan je die schets bezorgen. Vraag ernaar wanneer hij of zij langskomt om de waterleidingen aan te leggen. 

waterkeuring

Waterkeuring laten uitvoeren? Kijk hier verder. 

2.7 Riolering

Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gebouwd, moet je waterafvoernetwerk verplicht worden gekeurd. Om die rioolkeuring uit te voeren, komt een erkend deskundige langs. Hij of zij zal controleren of het regenwater en afvalwater gescheiden worden en of de aansluiting correct gebeurd is. 

Rioleringskeuring laten uitvoeren? Kijk hier verder. 

2.8 Brandveiligheid

Je bent verplicht om je nieuwbouwwoning te voorzien van een rookmelder. Dat moet in principe niet gekeurd worden in een privéwoning. Maar het kan soms wel zijn dat je brandverzekering een bepaalde keuring oplegt. Het is natuurlijk wel aan te raden om je brandbeveiligingssysteem te laten testen en keuren.

Meer weten over de verplichte rookmelder? Kijk hier. 

3. Welke keuringen zijn verplicht na de werken?

3.1 Keuring zonnepanelen

Wie zonnepanelen geïnstalleerd heeft, moet de elektrische aansluiting nogmaals laten controleren vooraleer je ze in gebruik kan nemen. Het gaat dan namelijk om een belangrijke uitbreiding van je elektrische installatie die toegevoegd werd nadat je de elektrische installatie eerder al hebt laten keuren. Ook dit keer moet een erkend technicus de keuring uitvoeren.

Zonnepanelen laten keuren? Wij helpen je graag!

3.2 Energieprestatiecertificaat (EPC)

De EPB-verslaggever, die eerder al langskwam, moet ten laatste zes maanden na ingebruikname de uiteindelijke EPB-aangifte opmaken. De EPB-aangifte is een nauwkeurige berekening van het effectieve energieverbruik. Daarna bezorgt de verslaggever je ook een EPC. Dat energieprestatiecertificaat vermeldt of het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving en je kan er ook het E-peil op terugvinden. Je hebt een EPC nodig om je woning te verhuren of te verkopen.

epb verslaggeving

EPC-certificaat nodig voor je woning? Kijk hier voor meer info en aanvragen

3.3 Controle ondergrondse stookolietank

Je hebt nu alle officiële keuringen achter de rug, maar daarna moeten regelmatig nog controles plaatsvinden. Als je een ondergrondse stookolietank hebt geplaatst met een inhoud van minder dan 5000 liter, dan moet je de stookolietank om de vijf jaar laten controleren. Dat gebeurt door een erkend expert die je een attest zal afleveren en een keuringsplaatje op de stookolietank plaatst. Krijgt je tank een rood plaatje, dan mag ze niet meer bijgevuld worden. 

Ondergrondse stookolietank laten nakijken? Kijk hier verder.  

3.4 Controle verwarmingsinstallatie

Heb je een centrale verwarming met een ketel die werkt op gas, mazout of pellets? Dan ben je verplicht om de verwarmingsketel periodiek te laten onderhouden. Dat moet gebeuren door een erkend technicus die je een officieel attest zal geven wanneer alles in orde blijkt. Het onderhoud is niet alleen verplicht, maar is ook belangrijk voor je eigen veiligheid. 

Verwarmingsketels op gas moeten in Vlaanderen om de 2 jaar gecontroleerd en onderhouden worden. Ketels op hout of stookolie moeten jaarlijks nagekeken worden.

4. Hoeveel kosten keuringen en controles?

Aan elke keuring en controle hangt een prijskaartje vast die door heel wat factoren beïnvloed wordt. Je vindt alle info over de keuringen en de kostprijzen op onze site. 

We raden je aan om voor periodieke onderhoudsdiensten en controles een onderhoudscontract af te sluiten met een technicus. Je krijgt in ruil voor je vertrouwen dan vaak een leuke korting en de technicus zal je er ook aan herinneren wanneer een nieuwe onderhoudsbeurt nodig is. 

5. Expert voor je keuringen nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Heb je nog een keurder nodig voor een van de verplichte keuringen? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.