Akoestische studies in gebouwen

akoestische studies in gebouwen

Bij bouwprojecten is de akoestiek een aspect dat vaak niet veel aandacht krijgt of zelfs totaal over het hoofd wordt gezien. Niet verwonderlijk, want in de bouwnormen ligt de nadruk nu eenmaal op thermische isolatie en energiezuinigheid.

Maar het moet gezegd dat de akoestiek in veel gebouwen sterk bijdraagt tot de waarde. En dan gaat het niet alleen over concertzalen en auditoria, maar net zo goed over appartementsblokken en winkels. Dankzij een professionele akoestische studie kan je voor, tijdens en na de bouw al heel wat zaken vermijden en een aangename binnenakoestiek voorzien.

Waarom een akoestische studie?

Het akoestisch comfort in gebouwen is de jongste jaren een stuk belangrijker geworden. Zo werden de normen in ons land uitvoerig aangepast voor zowel nieuwbouwprojecten als voor herbestemmingsprojecten.

Zeg nu zelf: een klaslokaal of auditorium waarbij je de docent nauwelijks hoort, een wachtzaal van waaruit je de dokter gewoon kan horen praten tegen de patiënt in de ruimte ernaast of een kantoor waar je de hele dag door het lawaai van de serverruimte hoort. Het is allemaal niet aangenaam voor bewoners, bezoekers of klanten.  

Een studie voor de akoestiek in het gebouw is dus een duidelijke meerwaarde. Wanneer je de problemen vroeg kan detecteren, is een doeltreffende oplossing die het comfort verhoogt mogelijk.

Wat gebeurt er bij een akoestische studie?

Een studie voor akoestiek in gebouwen focust zich op 3 grote aspecten:

  • Geluidsisolatie van buitenaf naar binnen
  • Akoestiek binnen een ruimte optimaliseren
  • Lawaaihinder van technische installaties beperken

Is een akoestisch onderzoek verplicht?

Een norm is geen wet en kan dan ook niet als verplichtend worden beschouwd. Ze stelt enkel een soort van ideale situatie voorop. Wanneer er achteraf problemen rijzen, zal de norm wel als maatstaf worden gehanteerd om te bepalen of een woning aan de eisen voldoet.

Wie kan een akoestische studie uitvoeren?

Op zich mogen alle partijen die betrokken zijn bij een bouwproject een akoestische studie uitvoeren, indien ze over de nodige kennis hierover beschikken. Zowel werfleiders als architecten, projectleiders en zelfs interieurarchitecten mogen dit in theorie doen.

Op industrieel niveau of voor publieke gebouwen zijn er ook bureaus die zich in akoestische studies specialiseren. Zij gebruiken geavanceerde 3D-modellen en lange termijn metingen om de akoestische prestaties van gebouwen in te schatten. Denk daarbij aan concertzalen, theaterzalen, maar ook winkelcentra, warenhuizen, industriële loodsen, kantoorgebouwen, appartementen en dergelijke meer.

Welke subdomeinen zijn er in akoestische studies?

Grosso modo zijn er 4 grote domeinen waarop akoestisch onderzoek zich kan toepspitsen.

1. Bouwakoestiek

Hierbij ligt de focus op de geluidsdichtheid en een akoestisch comfort van het eigenlijke gebouw tijdens de ontwerp- en constructiefases. Denk aan:

  • geluidisolatie,
  • beperken van contactgeluid en trillingen,
  • gevelisolatie
  • etc.

2. Zaalakoestiek

Bij de bouw van zalen zijn er ook specifieke akoestische studies. Dat kunnen culturele centra of concertzalen zijn, maar net zo goed seminarieruimtes en vergaderlocaties. Hierbij wordt rekening gehouden met galm en spraakverstaanbaarheid en de geluidsdistributie doorheen de zaal.

In een ideaal scenario galmt een zaal niet, kunnen grote groepen mensen elkaar perfect verstaan en wordt het geluid optimaal verspreid in alle zones.

3. Geluidshinder van installaties beperken

Dit gebeurt het vaakst in industriële context, waarbij men er bijvoorbeeld voor wil zorgen dat machines en installaties uit productiehallen niet hoorbaar zijn in de kantoren. Hiervoor kan al tijdens de ontwerpfase worden ingegrepen door middel van 3D-modellen en decibelschattingen.

4. Trillingshinder beperken

Dit domein focust zich niet zo zeer op lawaai, dan wel op de trillingen die het geluid teweegbrengt. Denk bijvoorbeeld aan industriële machines die voorzien worden van anti-trillingsondersteuning.

Een ander voorbeeld is het beperken van de trillingen van spoorwegen naar een woonomgeving toe wanneer er treinen passeren.

Hoeveel kost een akoestische studie voor een gebouw?

De kostprijs voor een akoestisch onderzoek hangt af van het soort gebouw, op welk domein het onderzoek zich moet toespitsen en de omvang van het bouwproject. Het spreekt vanzelf dat een appartementsblok van 10 verdiepingen een ander verhaal is dan een kantoorgebouw van 3 verdiepingen of een winkel die volledig gelijkvloers is.

Daar komt bij dat de akoestiek ook door heel veel partijen kan bekeken worden in het bouwproces. Het is dus mogelijk dat bijvoorbeeld je architect dit reeds in zijn honorarium heeft zitten. Het is dus moeilijk om hier zomaar een richtprijs bij te geven.

Akoestische studie nodig? Certiweb vindt een specialist in jouw regio.

Heb je nog een expert nodig voor een akoestisch onderzoek? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.