Vereenvoudigd of beperkt postinterventiedossier? Wanneer is dat van toepassing?

stedenbouwkundige vergunning

Het postinterventiedossier, of PID, is een map vol informatie over je woning. Je bent verplicht om dat postinterventiedossier te laten opmaken bij de verkoop van een woning gebouwd of gerenoveerd na 1 mei 2001. In sommige gevallen is een zogenaamd vereenvoudigd of beperkt postinterventiedossier echter voldoende. Dat is een light-versie van het PID. Wanneer volstaat een vereenvoudigd postinterventiedossier? En wat zijn de regels omtrent het PID? Je leest het hier.

1. Wat is een postinterventiedossier?

Het postinterventiedossier, afgekort als PID, is als het ware de identiteitskaart van je woning. Wanneer je een woning verkoopt die na 1 mei 2001 gebouwd of grondig verbouwd werd, dan moet je verplicht een postinterventiedossier overhandigen aan de kopers van de woning. Onder grondige verbouwing verstaat men renovatiewerken waarbij aannemers ingeschakeld werden.

Een postinterventiedossier is een map met daarin een heleboel documenten. Een PID omvat:

  • De bouwplannen van de woning
  • De tekeningen van het ventilatiesysteem, de elektriciteit en het watersysteem
  • Alle nodige vergunningen
  • Facturen en contactgegevens van de aannemers en architect die aan de renovatie of bouw gewerkt hebben
  • Een lastenboek waarin alle gebruikte materialen opgesomd worden

Dankzij het postinterventiedossier weten de kopers precies hoe de woning in elkaar zit, wat er tijdens de renovatie allemaal veranderd is en welke materialen gebruikt werden. Wanneer ze zelf willen verbouwen, weten ze dus waar de leidingen liggen, welke isolatie er al aanwezig is en wat mogelijk hersteld zal moeten worden.

Ook de aanwezigheid van asbest kan blijken uit het PID. Zo vernielen ze niet per ongeluk een waterleiding en boren ze niet door verborgen kabels. Het PID is er om de kopers te informeren en veilige renovatiewerken te garanderen.

Vraag hier je PID aan

2. Wat is een vereenvoudigd postinterventiedossier?

Er is echter een speciaal geval. Voor sommige verbouwingen uitgevoerd na 1 mei 2001 volstaat een zogenaamd vereenvoudigd PID, afgekort als vPID. Een vereenvoudigd PID geldt wanneer je na 1 mei 2001 renovatiewerken hebt laten uitvoeren waar slechts één aannemer aan te pas kwam.

Een vereenvoudigd PID is minder uitgebreid dan een gewoon postinterventiedossier. Het bevat minder documenten. Een vPID moet wel de volgende informatie bevatten:

  • Gegevens over de structuur van het gebouw
  • Een lijst met de plaats en aard van mogelijke verborgen gevaren, zoals leidingen
  • De plannen van de verbouwingen
  • Een opsomming van de gebruikte materialen tijdens de verbouwing
omgevingsvergunning

3. Wie maakt een postinterventiedossier op?

Een postinterventiedossier is dus een map vol informatie. Het is geen officieel document dat volgens bepaalde regels opgesteld moet worden. Hoe meer informatie je in het PID kan stoppen, hoe beter voor de koper

Je mag het postinterventiedossier niet zelf opmaken wanneer je een stedenbouwkundige vergunning nodig had voor de verbouwingswerken. Een veiligheidscoördinator of de architect of de aannemer staan dan in voor het PID. Heb je geen vergunning nodig gehad voor de werken? Dan mag je het postinterventiedossier gewoon zelf samenstellen.

Opgelet: ben je van plan om een appartement te verkopen? Dan moet je ook een postinterventiedossier voor de gemeenschappelijke delen opstellen. Dat PID kan je opvragen bij de syndicus van het gebouw.

4. Wanneer is geen postinterventiedossier nodig?

Je bent verplicht om het postinterventiedossier op te maken wanneer je een woning verkoopt die gebouwd of verbouwd werd na 1 mei 2001. Is je woning ouder en heb je geen grote werken uitgevoerd na 2001? Dan moet je dus geen PID opmaken.

Heb je wel degelijk renovatiewerken uitgevoerd waarvoor een vergunning nodig was, maar heb je de werken helemaal zelf uitgevoerd? Ook dan is geen postinterventiedossier verplicht. Er geldt wel een uitzondering. Wanneer je de woning gekocht hebt en bij de verkoop een PID overhandigd werd, dan moet je dat postinterventiedossier wel een update geven.

5. Wat als je geen postinterventiedossier overhandigt aan de koper?

Het postinterventiedossier is dus verplicht bij de verkoop van een woning gebouwd of gerenoveerd na 1 mei 2001.

Toch kan een verkoop gewoon doorgaan wanneer er geen postinterventiedossier overhandigd werd. Maar dat kan problemen met zich meebrengen. Wanneer de kopers op problemen stuiten die voorkomen hadden kunnen worden met het PID, kunnen ze naar de rechtbank stappen en proberen om de verkoop nietig te laten verklaren.

Als verkoper kan je je daar tegen indekken door in het compromis te vermelden dat het PID ontbreekt, hoewel dat wettelijk verplicht is. Dat vereist natuurlijk wel dat de tegenpartij daarmee instemt. Als koper kan je de aanwezigheid van een postinterventiedossier uiteraard laten opnemen als een verkoopsvoorwaarde.

Vraag je PID aan

Heb je een veiligheidscoördinator nodig om een postinterventiedossier op te stellen? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je een veiligheidscoördinator nodig om het postinterventiedossier van je woning op te maken? Bij Certiweb vind je professionele veiligheidscoördinators die een PID voor je woning kunnen opstellen. Alle experts op Certiweb zijn erkend bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.