Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen? Regels asbestverwijdering + premies 2022?

Regels asbest verwijderen + welke premies zijn er?

Geen enkele huiseigenaar hoort het woord asbest graag vallen. Het is algemeen bekend dat asbest gezondheidsrisico’s met zich meebrengt en dus weggehaald moet worden. Moet je daarvoor een gespecialiseerd bedrijf aanstellen of mag je ook zelf asbest verwijderen? We leggen je alles uit in dit blogartikel.

Waarom moet asbest weggehaald worden?

Het is al sinds 1998 verboden om asbest te produceren of te gebruiken omdat onderzoek uitgewezen heeft dat asbest verschillende ziektes en kankervormen kan veroorzaken. Je loopt vooral gevaar als je asbestvezels inademt en inslikt. Contact met de huid zou minder gevaarlijk zijn.

Asbest breekt na verloop van tijd, zoals alle materialen, langzaamaan af. Aangezien de meeste woning met asbest in de jaren ’70 en ’80 gebouwd werden, is het asbest in die woning al behoorlijk verweerd. De asbestvezeltjes komen zo vrij en kunnen zich bijvoorbeeld in de goot ophopen. Die verweerde asbestplaten moeten dan ook vervangen worden.

Wie mag asbest verwijderen?

Het soort asbestmateriaal bepaalt of je de asbest zelf mag weghalen of je de hulp van een gespecialiseerde firma hoeft in te roepen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen zogenaamd niet-hechtgebonden asbest (los asbest) en hechtgebonden asbest (vast asbest).

Bij los asbest zitten de vezels van het asbesthoudend materiaal los. Er kunnen zo dus heel makkelijk asbestvezels vrijkomen en ingeademd worden. Denk bijvoorbeeld aan asbesthoudende doeken rond isolatiebuizen of asbestrijke koorden die voor kachels gebruikt worden.

Bij vast asbest zitten de vezels daarentegen stevig vast. Het gaat dan bijvoorbeeld om asbestplaten of asbesthoudende buizen. Dit soort asbest is nog steeds schadelijk, maar veroorzaakt minder risico’s bij het weghalen.

Asbest die je zelf mag verwijderen

 • In binnenruimtes mag je enkel vast asbest weghalen dat niet beschadigd (volledig intact) is
 • Buiten mag je vast asbest verwijderen dat niet beschadigd is of licht beschadigd is, maar zonder dat er vezels zichtbaar zijn.
 • Dichtingen, koorden en remvoeringen mag je ook zelf verwijderen

Asbest die asbestdeskundigen dienen te verwijderen

 • Alle asbesthoudende materialen die je ook zelf mag verwijderen
 • Los asbest
 • Vast asbest dat verweerd of beschadigd is
 • Asbestkarton en losgebonden asbesthoudende platen

Asbestverwijderaars moeten jaarlijks een attest ‘eenvoudige handelingen’ behalen. Zo zijn ze goed voorbereid op de gevaarlijke klus die hen te wachten staat.

Ben jij ook op zoek naar een deskundige asbestverwijderaar?

Wat is de asbestinventarisatie?

Als je een professionele asbestverwijderaar inschakelt om de asbesthoudende materialen uit je woning weg te halen, dan is hij ook verplicht om een asbestinventarisatie op te maken van de werkplek.

De asbestinventaris omvat een overzicht van alle asbesthoudende materialen in de woning. Daarvoor zal dus de hele woning geïnspecteerd worden. Naast een opsomming van de asbesthoudende materialen vind je in de asbestinventarisatie ook advies over hoe het asbest veilig beheerd en vooral verwijderd kan worden.

Dankzij de asbestinventarisatie is de asbestdeskundige die langskomt er zeker van dat er tijdens de werken geen andere asbesthoudende materialen beschadigd geraken.

Hoe verwijder je zelf asbest op een veilige manier?

Als je beslist om asbest toch zelf te verwijderen, dan moet je je ook aan maatregelen houden om dat op een zo veilig mogelijke manier te doen. Hieronder geven we de belangrijkste veiligheidsmaatregelen om asbest te verwijderen mee.

 • Draag beschermende kledij (wegwerpoverall en afwasbare schoenen) en een stofmasker (FFP3).
 • Maak de ruimte leeg en dek de vloer af met folie.
 • Sluit ramen en deuren en schakel het ventilatiesysteem uit.
 • Er mogen tijdens de werken geen minderjarigen in de buurt zijn.
 • Bevochtig het asbest en fixeer het eventueel met een fixeermiddel om losvliegende vezels te vermijden.
 • Gebruik geen elektrische werktuigen om stof te vermijden.
 • Breek het asbesthoudend materiaal niet.
 • Na de werken verpak je het asbestafval en de afdekfolie dubbel en gooi je ook je kledij weg.
 • Maak alles schoon met water (niet stofzuigen) en verpak ook die gebruikte producten dubbel.
 • Breng het asbesthoudend afval op een veilige manier weg (zie hieronder).

Waar breng ik het asbestafval naartoe?

Je hebt het asbest zelf verwijderd

Als je zelf vast asbest verwijderd hebt, moet je het dubbel inpakken. Dan zijn er twee opties.

Je kan het asbesthoudend vast materiaal naar het recyclagepark brengen of het laten ophalen door een gespecialiseerde ophaaldienst.

Het recyclagepark verkoopt asbestzakken of geeft ze soms zelfs gratis weg. Op die manier ben je er zeker van dat je asbest goed ingepakt is en je niet in contact komt met asbestvezels. De maximumhoeveelheid asbesthoudend materiaal die je naar het containerpark kan brengen bedraagt 200 kg of 10 asbestcementplaten per gezin per jaar.

Heb je meer asbesthoudend materiaal? Vraag dan een geregistreerde asbestophaling aan. De asbesthophaler brengt het asbest dan naar een vergunde verwerkingsinstallatie. Vraag steeds een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. Zo kan je bewijzen dat het asbest op een correctie manier behandeld werd. Sommige gemeentes halen grotere hoeveelheden asbestcement voordelig op aan huis en krijgen daarvoor een subsidie van OVAM.

Je hebt een asbestverwijderaar ingeschakeld

De erkende asbestverwijderaar zal het asbesthoudend afval volgens de regels afvoeren en verwerken. Vraag ook hier opnieuw naar een kopie van het ondertekende identificatieformulier voor afvalstoffen. De asbestdeskundige is bovendien verplicht om de verwerking van het asbest te melden bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO).

Hoeveel kost het om asbest te laten verwijderen?

Het is heel moeilijk om een prijs te plakken op de diensten van een asbestdeskundige. De prijs van asbestverwijdering hangt af van jouw woning, de hoeveelheid asbest die aanwezig is en de toestand waarin de asbesthoudende materialen zich bevinden.
Hoe moeilijker het is om de asbestmaterialen weg te halen, hoe meer je zal betalen.
Vanaf 1 januari 2021 werden er nieuwe premies ingevoerd die uitgereikt worden als je asbest uit je woning laat verwijderen. De voorwaarde om die premie te krijgen is dat je de werken laat uitvoeren door een professionele aannemer.

Een asbestdeskundige nodig? Certiweb vindt een expert in jouw regio

Heb je nog een expert nodig om asbest te verwijderen? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.