Welke attesten ontvang je bij een verwarmingsaudit of CV-onderhoud?

Welke attesten ontvang je bij een verwarmingsaudit of cv-onderhoud?

Je moet op verschillende momenten je centrale verwarming laten keuren. Wanneer je de verwarming in gebruik neemt, moet een expert zijn fiat geven. Daarna moet je periodiek onderhoud laten uitvoeren en daarvoor krijg je telkens een keuringsattest. Tot slot moet je ook regelmatig een verwarmingsaudit laten uitvoeren.

Maar welke attesten ontvang je bij al die soorten keuringen? En wanneer moeten die keuringen gebeuren? We geven het antwoord op al je vragen in dit artikel.

1. Wanneer moet je de verwarming laten keuren?

Je verwarmingsinstallatie wordt altijd gekeurd wanneer ze geïnstalleerd wordt. Zo weet je zeker dat alles naar behoren werkt en kan je dus op beide oren slapen.

Vervolgens moet je verwarming periodiek onderhouden worden. Ook dat gebeurt door een vakman. Het periodiek onderhoud helpt grote problemen vroegtijdig opsporen en voorkomt dus hoge reparatiekosten.

Bovendien werkt je installatie ook een stuk energie-efficiënter wanneer alles net onderhouden werd.

 • Voor verwarmingstoestellen op vaste brandstof of een vloeibare brandstof moet dat periodiek onderhoud jaarlijks gebeuren.
 • Verwarming op gas moet tweejaarlijks gekeurd worden.

Tot slot moet er regelmatig ook een verwarmingsaudit plaatsvinden. Dat gebeurt om de vijf jaar door een erkend technicus. Er wordt dan gecontroleerd of alles veilig werkt. In Vlaanderen geldt die vijfjaarlijkse verplichting voor toestellen van 20 kW tot en met 100 kW.

Vraag hier je CV-keuring aan

2. Welke attesten krijg je bij het onderhoud van je verwarming?

Er zijn 4 verschillende attesten die afgegeven worden wanneer er verwarmingsinstallaties gekeurd worden. Welk attest je krijgt, hangt af van de soort keuring die plaatsvindt.

 • Bij een keuring voor een eerste ingebruikname van de centrale verwarming, krijg je een keuringsrapport en een verbrandingsattest.
 • Wanneer er periodiek onderhoud plaatsvindt, krijg je een reinigingsattest en een verbrandingsattest.
 • Na afloop van de 5-jaarlijkse verwarmingsaudit krijg je een verwarmingsauditrapport.

3. Wie mag de verwarmingsaudit en de keuringen uitvoeren?

Wie de keuring uitvoert, hangt zowel af van de soort keuring als van het soort verwarmingsinstallatie.

 • Verwarmingstoestellen op vaste brandstof worden gekeurd door een geschoold vakman. Bij een verwarmingsaudit voor een verwarmingstoestel op vaste brandstof, moet die vakman wel een erkend technicus ‘verwarmingsaudit’ zijn. De expert moet dus een specifieke opleiding volgen om het attest voor de verwarmingsaudit te mogen overhandigen.
 • Bij verwarmingstoestellen op vloeibare brandstof of op gas moet er steeds een erkend technicus ‘vloeibare brandstof’ of ‘gasvormige brandstof’ langskomen. Dat geldt zowel voor de keuring bij eerste ingebruikname, voor het periodiek onderhoud als voor de verwarmingsaudit.

4. Wat is het verschil tussen al die attesten?

Keuringsrapport

Het keuringsrapport is het attest dat je krijgt wanneer je je verwarmingsinstallatie laat keuren bij de eerste ingebruikname, vlak na de installatie dus.

 • Het keuringsrapport moet ook opgemaakt worden wanneer je de verwarmingsketel aanpast of vervangt of wanneer je het rookkanaal van de centrale verwarming wijzigt.
 • Als de installatie afgekeurd zou worden, krijg je 3 maanden de tijd om de vastgestelde defecten op te lossen en een nieuwe keuring te laten uitvoeren.

Verbrandingsattest

Het verbrandingsattest wordt opgemaakt bij de keuring tijdens de eerste ingebruikname, maar ook tijdens het periodiek onderhoud van je verwarming.

 • Om dat attest te krijgen, gaat men na of de verwarming werkt zoals het moet. Dat gebeurt niet alleen door een visuele inspectie, maar er worden ook metingen uitgevoerd.
 • Vooraleer je het attest krijgt, wordt onder andere de keteltemperatuur, het type, debiet en de hoek van de sproeier, de pomp- en de gasdruk, de rookindex, het zuurstof-, koolstofdioxide- en koolstofmonoxidegehalte en het rookgasgehalte gecontroleerd.
 • Vervolgens wordt ook de veilige staat en werking van het verwarmingstoestel gecontroleerd. Het gaat dan onder andere om de afvoerkanalen en de ventilatie van het stookkanaal.
 • Op de eindbeoordeling staat ook de datum waarop de volgende controle uitgevoerd moet worden.

Reinigingsattest

Het reinigingsattest wordt opgemaakt door een expert tijdens het periodiek onderhoud van je cv-ketel.

 • Het belangrijkste dat men nagaat om het reinigingsattest te kunnen afleveren, is of de rookgasafvoer correct en veilig verloopt. Dat is natuurlijk belangrijk voor het voorkomen van schouwbranden of CO-vergiftigingen.
 • Ook alle verbindingsstukken en de terugslag worden nagekeken. Verder zal de expert ook de centrale verwarming reinigen. Hij zal de branders en de ketel zelf schoonmaken, maar ook de ventilator en de filters krijgen een schoonmaakbeurt.
 • Die reiniging van de centrale verwarming zorgt niet alleen voor een veiligere werking, maar verhoogt ook het rendement van je verwarmingstoestel. En dat merk je natuurlijk op je energiefactuur. Een win-winsituatie dus!
 • Op het reinigingsattest kan je ook de datum van de volgende verplichte onderhoudsbeurt vinden. Eventuele gebreken worden opgetekend en er wordt een oplossing aangereikt om de zwakke punten te verbeteren.

Verwarmingsaudit

In Vlaanderen is het verplicht om verwarmingstoestellen met een vermogen tussen 20 kW en 100 kW 5-jaarlijks te laten controleren. Dat gebeurt door een erkend technicus tijdens een verwarmingsaudit.

 • De verwarmingsaudit is een grondige inspectie waarbij de hele verwarmingsinstallatie nagekeken wordt. Gebreken worden opgetekend en opgelost en zo verhoogt het rendement van je verwarming waardoor je minder verbruikt.
 • Dankzij de verwarmingsaudit worden problemen op tijd opgemerkt wat ongelukken met grote gevolgen kan voorkomen.
 • Het doel van de verwarmingsaudit is vooral om na te gaan of je zou besparen door een nieuwe verwarmingsinstallatie te laten installeren.
 • Nieuwe verwarmingstoestellen zijn namelijk een pak energiezuiniger. De conclusies die in het verwarmingsauditrapport staan zijn volledig vrijblijvend.

Concludeert de expert dat het voordeliger zou zijn om een nieuwe verwarmingsketel te laten installeren in plaats van de oude te blijven gebruiken, dan moet je dat dus niet verplicht doen. Je krijgt ook advies over hoe je energiezuiniger kan stoken.

Vraag je keuring en attest hier aan

5. Tip: sluit een onderhoudscontract af

Alle verwarmingsinstallateurs en –keurders bieden een onderhoudscontract aan. Dat betekent dat je korting krijgt wanneer je steeds op hun diensten een beroep doet wanneer je verwarming gekeurd, onderhouden of gerepareerd moet worden.

Je hoeft ook zelf niet meer na te gaan wanneer de volgende controle moet gebeuren, de keurder onthoudt dat in jouw plaats en geeft je een seintje. Het grootste voordeel is natuurlijk dat het goedkoper is dan een eenmalig onderhoud.

Moet je verwarmingsketel of centrale verwarming gekeurd worden?

Heb je een keurder nodig om je verwarmingsketel of centrale verwarming te keuren? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.