Energieaudit voor grote ondernemingen: Alle info

epb verslaggeving

Ondernemingen verbruiken veel energie en hebben dus ook een grote ecologische voetafdruk. Een Europese richtlijn legt grote bedrijven daarom op om elke vier jaar een energieaudit te laten uitvoeren. Op die manier worden ondernemingen verplicht om na te denken over hoe ze de energie die ze nodig hebben efficiënter kunnen gebruiken.

De energieaudit moet uitgevoerd worden door een interne of externe energiedeskundige via een webapplicatie die speciaal voor de energieaudit ontwikkeld werd.

Wat is een energieaudit voor grote ondernemingen?

De wetgeving schrijft voor dat elke grote onderneming om de vier jaar een zogenaamde energieaudit voor grote ondernemingen moet laten opmaken. Zo zijn bedrijven verplicht om na te denken over hun energieverbruik en om met maatregelen te komen die hun energie-uitstoot ook effectief zullen verlagen.

De energieaudit wordt doorgegeven via een webapplicatie die door de overheid werd ontwikkeld. Om die applicatie te kunnen gebruiken en je energieaudit te kunnen doorgeven, moet je je eerst registreren als energiedeskundige bij het VEA of een beroep doen op de expertise van een externe energiedeskundige.

Waarom bestaat de energieaudit voor grote ondernemingen?

De grote bedrijven in ons land stoten samen met de energieproducenten maar liefst 46,3 miljoen ton CO2 uit. Ze zijn daarmee verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de Belgische ecologische voetafdruk. Wanneer grote ondernemingen hun energie-uitstoot gezamenlijk kunnen doen dalen, heeft dat dus een grote invloed.

De energieaudit voor grote ondernemingen komt voort uit een Europese richtlijn uit 2012. Die richtlijn legt ondernemingen die geen KMO’s zijn op om energie-efficiënter te werken. Er werden daarvoor minimumcriteria opgesteld. Alle grote ondernemingen moeten daarom om de vier jaar een energieaudit laten opstellen. Vlaanderen heeft die verplichting ingevoerd via VLAREM, de Vlaamse Milieumaatschappij.

Om gemakkelijker te controleren of elke onderneming voldoet aan de Europese eisen, werd de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen ontwikkeld in opdracht van het VEKA. Omdat alle gegevens daar op dezelfde manier worden ingegeven, kan de overheid makkelijk nagaan of de energieaudit van elk bedrijf voldoet aan de minimumcriteria.

Is de energieaudit voor grote ondernemingen verplicht?

Niet elke grote onderneming wordt onderworpen aan de regel. De energieaudit is verplicht voor alle meldings- of vergunningsplichtige ondernemingsvestigingen die voldoen aan één of beide van de volgende voorwaarden:

  • In de vestiging werken meer dan 250 personen
  • Het bedrijf draait een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro én heeft een jaarlijks balanstotaal dat de kaap van 43 miljoen euro overschrijdt.

Bepaalde ondernemingen die aan één of beide van die voorwaarden voldoen, worden toch vrijgesteld van de verplichte energieaudit. Bedrijfsvestigingen die zijn toegetreden tot een van de energiebeleidsovereenkomsten (EBO), dat zijn energie-intensieve bedrijven, moeten de energieaudit niet doen.

Bedrijven die een energieplan hebben (conform de bepalingen van VLAREM II, art. 4.9.1) of beschikken over een energiemanagementsysteem (EN16001 of ISO 50001), zijn eveneens vrijgesteld van de energieaudit. Die ondernemingen moeten de webapplicatie wel invullen op basis van hun conform verklaarde energieplan. Vestigingen die beschikken over een geldig EPC voor publieke gebouwen, worden ook niet onderworpen aan de verplichting.

Wie mag een energieaudit voor ondernemingen uitvoeren?

De verplichte energieaudit voor grote ondernemingen kan door een interne of een externe energiedeskundige opgemaakt worden. In principe moet je dus geen specifieke opleiding gevolgd hebben om de energieaudit via de webapplicatie door te geven. Om de webapplicatie te gebruiken, moet je wel geregistreerd zijn als energiedeskundige bij het VEA (Vlaams Energieagentschap). Ook die registratie gebeurt via de applicatie.

Het VEA houdt kwaliteitscontroles op de ingediende energieaudits. Het is daarom een goed idee om wel degelijk een energiedeskundige in te schakelen. De energieaudit is niet eenvoudig en neemt veel tijd in beslag wanneer je niet thuis bent in de materie. Een gespecialiseerde energiedeskundige zal de energieaudit sneller en preciezer kunnen doorgeven.

Hoe ziet een energieaudit eruit?

De energieaudit bestaat uit heel wat verschillende elementen. Het belangrijkste onderdeel is de energiebalans. Die wordt opgesteld op basis van actuele, gemeten en traceerbare energiegegevens van het bedrijf. Dat gaat zowel om de energie die het gebouw verbruikt als om de energie die nodig is om de installaties in het gebouw te doen werken.

Ook de levenscycluskosten worden doorgegeven en er moet een representatieve berekening gemaakt worden van mogelijke verbeteringen om de energie-uitstoot te verlagen.

Wat als je onderneming niet voldoet aan de minimumcriteria?

Het is belangrijk om te weten dat de voorstellen en maatregelen die voortkomen uit de energieaudit niet verplicht uit te voeren zijn. Het is natuurlijk wel een goed idee om rekening te houden met de maatregelen zodat de energie-uitstoot en de energiefacturen in de toekomst dalen. De bedoeling van de energieaudit is dan ook om bedrijven energiezuiniger te maken.

Als je beslist om de onderneming effectief energiezuiniger te maken, kan je rekenen op verschillende subsidies. Het gaat dan onder andere om investeringen in groene energie of rationeel energiegebruik. De federale overheid voorziet bijvoorbeeld een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen door bedrijven. Van de Vlaamse overheid kan je rekenen op financiële steun voor energie-advies, warmtekrachtcertificaten en groenestroomcertificaten en er bestaat ook een Vlaamse investeringssubsidie.

Hoeveel kost een energieaudit?

Je hoeft niet te betalen om een energieaudit in te dienen via de webapplicatie van de overheid. Wanneer je de handen in elkaar slaat met een energiedeskundige om de energieaudit door te geven, zal je natuurlijk wel voor de verleende diensten moeten betalen.

De kosten om een energiedeskundige in te schakelen lopen in het algemeen niet hoog op. Bovendien biedt een energiedeskundige nog andere voordelen. Je hoeft zelf niet uit te zoeken hoe de ingewikkelde webapplicatie in elkaar zit en dat bespaart je veel tijd. Daarnaast zal de energiedeskundige ook met betere maatregelen op de proppen komen om de energie-uitstoot van je bedrijf effectief te verlagen. De energieaudit zal op die manier ook nuttiger zijn voor je onderneming, want je kan zo veel besparen op de energiefactuur.

Energieaudit nodig? Certiweb vindt een energiedeskundige in jouw regio.

Heb je een energiedeskundige nodig om de energieaudit van je bedrijf op te maken? Alle energiedeskundigen op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.