Hoe je ventilatiecapaciteit berekenen?

Hoe de ventilatiecapaciteit berekenen?

Een efficiënt ventilatiesysteem is een must in elke woning. Een ventilatiesysteem met voldoende ventilatiecapaciteit zorgt niet alleen voor verse lucht in alle kamers, maar vermijdt ook vochtproblemen.

Er bestaan verschillende soorten ventilatiesystemen, maar welk ventilatiesysteem kies je nu het best? En hoe bereken ik de ventilatiecapaciteit voor mijn woning? Je komt het allemaal te weten in dit artikel.

Waarom is een ventilatiesysteem zo belangrijk?

Ventilatie is onmisbaar in elke woning. Het ventilatiesysteem zorgt voor een goede luchtkwaliteit en kan vochtproblemen voorkomen. Enerzijds moet er verse lucht aangevoerd worden in leefruimtes en anderzijds moet lucht afgevoerd worden uit vochtige ruimtes. Verse lucht is niet alleen belangrijk voor je eigen gezondheid, maar dus ook voor je woning.

Welke soorten ventilatiesystemen zijn er?

Ventilatiesystemen bestaan in alle vormen en maten. Men onderscheidt 4 categorieën van ventilatiesystemen: A, B, C en D. Bij nieuwbouw of bij renovatieprojecten worden uitsluitend nog de ventilatiesystemen C en D gebruikt.

Bij ventilatiesysteem C worden ventilatieroosters gebruikt in de droge leefruimtes. Zo komt frisse lucht binnen in de woning. De afvoer in de natte ruimtes gebeurt echter mechanisch.

Het ventilatiesysteem D werkt daarentegen helemaal mechanisch. De aanvoer en de afvoer van lucht kan optimaal geregeld worden en je hoeft niet langer met roosters in ramen en muren te werken. Dit mechanische ventilatiesysteem wordt ook wel balansventilatie genoemd en is tegenwoordig het meest aangeraden ventilatiesysteem.

Bij balansventilatie worden twee ventilatoren geïnstalleerd in je woning, eentje voor de aanvoer van verse lucht en de andere voor de afvoer van vervuilde lucht.

Balansventilatie wordt bovendien gecombineerd met een warmtewisselaar. Dat apparaat verwarmt de koude aangevoerde lucht met de warmte van de afgevoerde lucht. Op die manier wordt tot wel 90% van de warmte gerecupereerd die anders met de afgevoerde lucht verloren zou gaan. Een modern ventilatiesysteem met een uitstekende ventilatiecapaciteit is dus ook goed voor je energierekening en het milieu.

Wat zijn de wettelijke verplichtingen omtrent ventilatie?

Algemene regel

Er werd een Belgische ventilatienorm vastgelegd (NBN D 50-001) die de minimale debieten vastlegt voor de toevoer en afvoer van lucht in de woning. Die ventilatiecapaciteit moet je dus verplicht halen. De algemene regel is dat er 3,6 m³ lucht per uur geventileerd moet worden per m² vloeroppervlakte in de ruimte.

Wat is de minimumgrens?

Daarnaast geldt ook een minimale ondergrens per soort kamer. Dat moet vooral voorkomen dat er te weinig geventileerd wordt, vooral in kleine ruimtes.

  • De minimale ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer in een woonkamer bedraagt 75 m³ lucht per uur en mag beperkt worden tot 150 m³ lucht per uur (niet verplicht).
  • In andere ruimtes is de minimale ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer 25 m³ lucht per uur.
  • Wat betreft de luchtafvoer geldt een minimale ventilatiecapaciteit van 50 m³ lucht per uur in gesloten keukens, badkamers en bergingen.
  • Voor het toilet ligt die minimumgrens op 25 m³ lucht per uur en in een open keuken is dat 75 m³.

Wat is de maximumgrens?

  • Er geldt een verplichte maximale ventilatiecapaciteit voor luchttoevoer van 72 m³ lucht per uur.
  • In de woonkamer geldt een maximum van 150 m³, maar dat mag overschreden worden.
  • Wat betreft de ventilatiecapaciteit voor de afvoer geldt een maximum van 75 m³ in gesloten keukens, badkamers en bergingen.

Hoe bereken ik mijn ventilatiecapaciteit?

De ventilatiecapaciteit moet dus per ruimte berekend worden, want er zijn wettelijk vastgelegde minimumwaarden die verschillen per ruimte. Enkel zo kan je de ventilatiecapaciteit voor je hele woning berekenen. Om de ventilatiecapaciteit te berekenen moet je ook de oppervlakte kennen van elke kamer.

Op basis van de oppervlakte en het doel van de ruimte, kan je via de algemene regel van 3,6 m³ lucht per m² vloeroppervlakte het minimale toevoer- en afvoerdebiet berekenen. Bekom je volgens die berekening een ventilatiecapaciteit die lager is dan de minimumgrens, dan moet je de minimumgrens hanteren. Zorg er ook voor dat je de eventuele maximumgrens niet overschrijdt.
Onze tip: om er zeker van te zijn dat het ventilatiesysteem in je woning de nodige ventilatiecapaciteit zal hebben, werk je samen met een ventilatie-expert. Die persoon kan je helpen rekenen en het ventilatiesysteem aanleggen.

Andere belangrijke factoren die een rol spelen bij het berekenen van de ventilatiecapaciteit

Luchtsnelheid

Houd bij je berekening, en dan vooral bij de installatie van het ventilatiesysteem, ook rekening met de maximale luchtsnelheid. Wanneer de lucht te snel door de toevoer- en afvoerkanalen raast, brengt dat geluidsoverlast met zich mee. Bij ventilatiesystemen van type C en D hanteert men een maximumsnelheid van max. 3 m/s. Voor het hoofdkanaal van het ventilatiesysteem mag de snelheid eventueel tot 4 m/s oplopen. In het algemeen is een luchtsnelheid van 1 tot 2 m/s wenselijk.

Diameter ventilatiekanalen

De diameter van de ventilatiekanalen is ook zeer belangrijk. De diameter beïnvloedt namelijk de luchtsnelheid en dus ook de ventilatiecapaciteit. In het algemeen geldt dat smallere ventilatiekanalen een hogere luchtsnelheid met zich meebrengen. De meest verkochte diameters zijn 100, 125, 160 en 200 mm.

Drukverlies

Om drukverlies in het ventilatiesysteem te beperken en de ventilatiecapaciteit te garanderen, moet je ook drukverlies in de kanalen vermijden. Drukverlies treedt vooral op wanneer er te veel bochten in het kanaal liggen. Die probeer je dus zo veel mogelijk te beperken.

Afzuigkap

Het is geen goed idee om de afzuigkap aan te sluiten op het ventilatiesysteem. Neem de afzuigkap dus ook niet mee in de berekening van de ventilatiecapaciteit. Je brengt de lucht die de afzuigkap opzuigt beter meteen naar buiten via een aparte ventilatieleiding.

Wie mag een ventilatiesysteem installeren?

In principe mag iedereen een ventilatiesysteem installeren. Toch is het een goed idee om de hulp van een professionele ventilatie expert in te roepen, ook als je een handige harry bent. Bij de bedrijven die zich toespitsen op ventilatiesystemen, kan je ook terecht voor het berekenen van de ventilatiecapaciteit en de planning van het ventilatiesysteem zelf.

Hoeveel kost een ventilatiesysteem?

De kostprijs voor het aanleggen van een ventilatiesysteem hangt vooral af van de grootte van de woning. Wanneer je voor het ventilatiesysteem D kiest, dat volledig mechanisch werkt, zal je ook iets meer betalen dan wanneer je voor ventilatiesysteem C kiest.

Ventilatie-expert nodig? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je nog een ventilatie-expert nodig voor het ventilatiesysteem van je woning? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.