Hoeveel kost een elektriciteitskeuring?

Hoeveel kost een elektrische keuring?

Het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) verplicht een elektrische keuring wanneer je een woning verkoopt of het elektriciteitsnet in je woning aanpast.

Zo is de veiligheid van het elektriciteitsnetwerk in je woning gegarandeerd en kan je op beide oren slapen. Er moet ook verplicht een periodieke elektriciteitskeuring plaatsvinden om de 25 jaar.

Welke factoren bepalen de prijs van een elektrische keuring? En hoeveel betaal je om de elektriciteit in je woning te laten keuren? Je komt het allemaal te weten in dit artikel.

1. Wanneer is de elektrische keuring verplicht?

Bij de verkoop van je woning

De elektrische keuring is in een aantal gevallen verplicht. Wanneer je een woning wil verkopen, moet je een geldig elektrisch keuringsattest kunnen voorleggen. Dat betekent niet dat de elektriciteit ook goedgekeurd moet zijn, maar er moet wel een geldige keuring hebben plaatsgevonden. Zo weet de koper waar hij aan toe is. Die elektrische keuring is niet verplicht wanneer het gaat om de verkoop van kantoren, commerciële panden of gemeenschappelijke delen van een gebouw met verschillende wooneenheden.

Bij uitbreiding of vernieuwing

Daarnaast is de elektrische keuring ook verplicht wanneer je het elektriciteitsnet in je woning hebt uitgebreid of wanneer je een nieuwe elektrische installatie voor het eerst in gebruik neemt.
Heb je net zonnepanelen geïnstalleerd? Ook dan moet een erkend keurder langskomen om te controleren of alles naar behoren werkt. Bovendien is het ook verplicht om een tijdelijke elektriciteitsinstallatie op een werf te laten controleren.

Periodieke elektrische keuring

Eenmaal de elektriciteit van je woning gekeurd is, is het attest 25 jaar geldig. Wanneer die 25 jaar verstreken zijn, moet je opnieuw een zogenaamde periodieke elektrische keuring laten uitvoeren. Op die manier ben je er zeker van dat alles nog steeds naar behoren werkt.

Vraag hier je elektrische keuring aan

2. Bereid de elektrische keuring goed voor

De keurder heeft enkele documenten nodig om zijn werk te kunnen doen. Om de elektrische keuring vlot te laten verlopen, zorg je er daarom het beste voor dat je die documenten hebt klaarliggen. Zonder die documenten kan de elektrische keuring niet plaatsvinden.
De volgende gegevens heeft de elektriciteitskeurder nodig:

 • Het eendraadsschema van de elektrische installatie;
 • Het situatieschema van de elektrische installatie;
 • De EAN-code (het identificatienummer) van de elektriciteitsinstallatie. Dat is een 18-cijferige die je vindt op je elektriciteitsfactuur.

3. Hoe verloopt de elektrische keuring?

De elektriciteitskeuring bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Eerst is er de administratieve controle waarbij het eendraadschema en het situatieschema worden nagekeken.
 • Vervolgens zal de keurder de hele woning visueel inspecteren om te kijken of die schema’s ook effectief de werkelijkheid weerspiegelen.
 • Daarna worden de elektriciteitskabels en de elektrische systemen getest. Ook de aarding en de elektriciteitsisolatie worden nagekeken.

Eenmaal de keuring afgerond is, ontvang je een keuringsattest. Daarop staat dan dat de elektriciteit ofwel goedgekeurd ofwel afgekeurd werd. Indien het keuringsattest negatief is, kan je daarop ook aflezen wat er precies misgaat.

Werd de elektriciteit gekeurd in het kader van de verkoop van de woning, dan heeft de koper 18 maanden de tijd om de problemen aan te pakken en een nieuwe elektriciteitskeuring te laten plaatsvinden. (Lees hier welke attesten allemaal nodig zijn bij de aankoop of verkoop van een woning)
Werd de elektriciteit gekeurd nadat de elektriciteitsinstallatie aangepast werd, zonnepanelen geplaatst werden of na een periodieke keuring, dan heb je 12 maanden de tijd om een positief keuringsattest te verkrijgen.

4. Wie mag de elektrische keuring uitvoeren?

Een elektriciteitskeuring is belangrijk en moet op een correcte manier gebeuren. Daarom mag de elektrische keuring niet door eender wie gebeuren.
Enkel keurders die erkend zijn door de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie mogen een elektrische keuring uitvoeren. De keuring moet bovendien gebeuren volgens wettelijk vastgelegde normen.

Nood aan een elektrische keuring door een erkend keurder? Op Certiweb vind je alleen keurders die erkend zijn door de overheid. Vraag hier je elektrische keuring hier aan.

5. Wat bepaalt de prijs van een elektrische keuring?

Hoeveel je betaalt voor die verplichte elektrische keuring hangt af van het aantal elektriciteitskringen in de woning, de aan- of afwezigheid van bepaalde documenten en de keurder zelf.

Het aantal elektriciteitskringen

In het algemeen geldt dat hoe meer elektriciteitskringen je woning telt, hoe meer je zal moeten betalen. Dat is natuurlijk niet onlogisch, want hoe meer elektriciteitsnetwerken er zijn, hoe meer werk de keurder heeft om alles na te kijken. Een elektriciteitskeuring in een gewoon rijhuis zal dus goedkoper zijn dan een keuring in een grote villa.

De aanwezigheid van de elektriciteitsschema’s

Wanneer je het eendraadschema of situatieschema van de woning niet hebt, zal je de keurder extra moeten betalen om beide documenten te laten opstellen. Dat doet de prijs van de keuring natuurlijk stijgen. Door ervoor te zorgen dat het eendraadschema en het situatieschema aanwezig zijn, kan je dus extra kosten voorkomen.

De keurder zelf

Verder rekent niet elke keurder dezelfde tarieven aan. Offertes vergelijken is dus de boodschap. Bekijk dan ook zeker hoeveel verplaatsingskosten aangerekend worden. Vraag hier alvast je offerte aan en vergelijk 3 keurders voor je elektrische keuring.

6. Hoeveel kost een elektrische keuring?

Omdat de prijs voor elektrische keuringen afhankelijk is van de factoren die we net vernoemd hebben, is het moeilijk om een prijs te plakken op de elektriciteitskeuring voor jouw woning. Toch willen we je een idee geven met een richtprijs.

Overzicht richtprijzen elektrische keuring

 • Woon je in een gewoon huis met een elektrische installatie die 1 elektriciteitsmeter heeft, dan schommelt de prijs in de meeste gevallen tussen de 100 en 150 euro.
 • Woon je in een grotere woning met een uitgebreid elektriciteitsnetwerk, dan kan de prijs oplopen tot 200 euro.
 • Telt je woning meerdere elektriciteitsmeters, dan zal je gevoelig meer betalen. Voor een tweede meter op hetzelfde adres mag je rekenen op een extra 50 tot 100 euro.
 • Daarnaast moet je ook rekening houden met de verplaatsing- en administratiekosten die de keurder aanrekent. Die verschillen van keurder tot keurder.
 • Ook om het uiteindelijke keuringsattest af te leveren, wordt vaak een extra kost aangerekend.

Elektrische keuring nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Heb je nog een keurder nodig voor je elektriciteitskeuring? Alle elektrische keurders op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.

Vraag hier je elektrische keuring aan