Verplichte keuringen en attesten bij een aankoop of verkoop van een woning

samenwerking architect

Wanneer je je woning wil verkopen, moet je heel wat zaken in orde brengen. Er komt bij de verkoop meer kijken dan alleen een koper vinden, de deal sluiten en het compromis en de notariële akte ondertekenen. Je bent ook wettelijk verplicht bent om een aantal keuringsattesten en andere documenten voor te leggen aan de kopers. In dit artikel vertellen we je welke verplichte keuringsattesten en documenten je moet hebben wanneer je je woning verkoopt.

Bodemattest

Iedereen die een woning wil verkopen, is verplicht om een bodemattest aan te vragen vooraleer de verkoop afgerond kan worden. Dat bodemattest vormt al sinds 1995 een officieel onderdeel van de verkoopakte van onroerend goed. Ook wie een stuk bouwgrond of een appartement wil verkopen, ontsnapt niet aan de verplichting. Ook als je de woning of de bouwgrond wil schenken of fusioneren, heb je het bodemattest nodig.

Het bodemattest is een officieel document waarin alle gegevens staan die de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) over jouw stuk grond heeft. Zij gaan na of er vervuilende activiteiten hebben plaatsgevonden op de grond. Als dat het geval is, wordt dat genoteerd in het bodemattest en is een oriënterend bodemonderzoek nodig. Indien dat oriënterend onderzoek de vermoedens van vervuiling bevestigt, zal er een beschrijvend bodemonderzoek plaatsvinden en zullen er mogelijk saneringswerken nodig zijn. In Brussel is een bodemattest eveneens verplicht. Je zal in dit geval samenwerken met BIM.

bodemonderzoek

Bodemattest nodig? Kijk hier voor meer informatie

Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier of PID kan je het beste vergelijken met een identiteitskaart. Het PID bevat alle informatie over de woning, van de bouw tot de laatste renovatie. Dit behoort ook tot de verplichte attesten bij nieuwbouw. Je kan in het PID onder andere alle informatie vinden over de structuur van het gebouw en je kan erin achterhalen waar de leidingen zich bevinden en welke materialen gebruikt werden. Wanneer je de woning verkoopt, wordt het postinterventiedossier overhandigd aan de nieuwe eigenaars. Zo weten zij precies hoe het gebouw in elkaar zit.

bouwvergunning
Meer weten over het Postinterventiedossier (PID)? Kijk hier voor meer informatie

Keuring elektrische installatie

Om de veiligheid van de elektriciteit in je woning te garanderen, legt het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties) een verplichte elektrische keuring op. De verkoper van de woning moet de elektrische keuring laten uitvoeren en het keuringsrapport van de elektrische installaties wordt voorgelegd aan de koper. 

De erkende inspecteur komt ter plaatse om je elektrische installatie te controleren. Wanneer je een negatief keuringsverslag krijgt, heeft de koper (en dus niet de verkoper) een wettelijk bepaalde termijn van 12 of 18 maanden om de elektriciteit in orde te brengen en een nieuwe elektriciteitskeuring te laten uitvoeren. Het attest dat je krijgt wanneer de elektriciteit goedgekeurd werd, blijft 25 jaar geldig. Daarna moet om de 25 jaar een periodieke elektrische keuring plaatsvinden.

elektriciteitskeuring

Elektrische keuring nodig? Kijk hier voor meer informatie

Energieprestatiecertificaat (EPC)

Het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC, is een officieel document dat aantoont hoe energiezuinig je woning is en het is verplicht voor te leggen wanneer je de woning wil verkopen. Het EPC-attest bestaat uit verschillende onderdelen. Het belangrijkste element is het kerngetal dat de energiescore weergeeft. Het energieverbruik wordt uitgedrukt in kWh per m² bruikbare oppervlakte. Op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 krijgt die energiescore een label van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht), net zoals op elektrische apparaten dus. Op die manier heb je in één oogopslag een goed idee van hoe energiezuinig het gebouw is. Op het EPC staan ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken.

Om te achterhalen hoe energiezuinig jouw woning is, is een EPC-keuring of EPC-audit nodig. Een erkend energiedeskundige komt dan langs om een grondige inspectie te doen. De berekening van de energiescore houdt rekening met onder andere de isolatie, de ramen, de verwarming, de luchtdichtheid van het gebouw en nog veel meer zaken.

Tip: heb je nog een EPC van enkele jaren geleden, maar heb je sindsdien renovatiewerken uitgevoerd die je woning energiezuiniger hebben gemaakt, laat dan zeker opnieuw een EPC-keuring uitvoeren. Hoe energiezuiniger je woning is, hoe hoger de vraagprijs zal zijn.

keuringen aanvragen

EPC-keuring nodig? Kijk hier voor meer informatie

Stedenbouwkundig uittreksel

Het stedenbouwkundig uittreksel is eigenlijk niet meer dan een formaliteit. Het omvat enerzijds een uittreksel van het vergunningsregister en anderzijds een uittreksel van het plannenregister.

Het uittreksel van het vergunningsregister vertelt je of voor de woning een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning werd verleend. Je vindt er ook terug of de woning belast is met een bouwovertreding en of er verkooprecht rust op de woning. Op het uittreksel van het plannenregister wordt de recentste stedenbouwkundige bestemming van de woning vermeld.

Het stedenbouwkundig uittreksel mag maximaal één jaar oud zijn. Je vraagt het daarom best aan vlak voor de verkoop bij de gemeente of de notaris.

omgevingsvergunning

Meer weten over de stedenbouwkundige vergunning? Kijk hier voor meer informatie

Eigendomstitel of notariële aankoopakte

Het spreekt voor zich dat je ook zal moeten bewijzen dat jij de eigenaar bent van de woning die je wil verkopen. Dat moet je aantonen met de eigendomstitel of de notariële koopakte. Dat document wordt bewaard bij de notaris. Er is ook een provinciaal registratiekantoor waar je terecht kan indien je de notaris niet meer kan bereiken.

Uittreksel van het kadaster en kadastraal plan

Vooraleer je de woning kan verkopen, heb je ook een uittreksel nodig van het kadaster en het kadastraal plan. Ook dit is louter een formaliteit. Dit uittreksel vermeldt alle gegevens over de aard van het gebouw (als het een vrijstaande woning, een appartement of een handelspand is bijvoorbeeld).  Ook andere technische gegevens zoals het perceelnummer, het bouwjaar, de oppervlakte en het kadastraal inkomen staan in het uittreksel van het kadaster. Het kadastraal plan toont heel precies de grenzen van het perceel en de gebouwen die erop staan. Je kan beide documenten opvragen bij het kadaster.

Overstromingsgevoeligheid

Wanneer je je woning wil verkopen, moet je de koper ook vermelden of het pand in overstromingsgebied ligt of niet. Het document over overstromingsgevoeligheid kan je zelf opvragen via het geoloket.

overstroming-symbool

Meer weten over de informatieplicht rond overstromingsgevoeligheid? Kijk hier voor meer informatie

Verzekeringsattest van de architect

Wanneer de bouwvergunning van je woning uitgereikt werd in 2019 of later, moet je bij de verkoop ook het verzekeringsattest van de architect voorleggen. De architect is namelijk 10 jaar aansprakelijk voor de bouw van de woning. Bij de verkoop wordt dit attest meestal toegevoegd aan het postinterventiedossier waarover we het eerder hadden.

architect
Architect nodig voor je bouwplannen? Kijk hier voor meer informatie

Waar kan ik die attesten krijgen?

Je hebt dus heel wat keuringsattesten en documenten nodig vooraleer je de verkoop van je woning kan afronden, maar waar kan je al die attesten precies verkrijgen? We zetten het even op een rijtje.

Keuring of attest Waar verkrijgen?
Bodemattest OVAM
Postinterventiedossier Aannemer of architect
Elektriciteitskeuring Erkend keurder
EPC Erkend keurder
Stedenbouwkundig uittreksel Omgevingsloket van je stad of gemeente
Eigendomstitel Notaris
Kadastraal plan Kadaster
Overstromingsgevoeligheid Geoloket
Verzekeringsattest architect Architect

Een bepaald attest nodig? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je nog een bepaald attest nodig voor de verkoop van je woning? Alle keurders op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.