Scheiding rioolwater en regenwater: wat moet je doen + wat met keuring?

Scheiding van rioolwater en regenwater is verplicht + keuring

De scheiding van het rioolwater en regenwater in je woning is niet alleen belangrijk, maar ook verplicht. Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt gebouwd of een grondige renovatie hebt uitgevoerd, moet je het gescheiden afvoernetwerk verplicht laten keuren. Dat gebeurt door een externe expert. Hoe de scheiding tussen rioolwater en regenwater precies moet en hoe de keuring precies in zijn werk gaat, ontdek je in dit artikel.

Wat is een gescheiden rioleringsstelsel?

Een gescheiden rioleringsstelsel bestaat enerzijds uit een afvoerstelsel voor het afvalwater en anderzijds uit een afvoerstelsel voor het regenwater. In je woning zijn er dan dus twee waterstelsels die elk een andere eindbestemming hebben.

Het doel van het gescheiden rioleringsstelsel is om het niet-vervuilde regenwater niet meer te doen verdwijnen in de rioleringen. Het regenwater kan dan voor andere doeleinden gebruikt worden of de bodem insijpelen en wordt zo niet verspild. Het rioolwater komt dan weer terecht in een zuiveringsinstallatie waar het rioolwater behandeld wordt alvorens het verdwijnt.

Waarom moet regenwater en rioolwater gescheiden worden?

Waarom is het zo belangrijk om het regenwater en het rioolwater te scheiden? Daar zijn verschillende redenen voor.

  • Ten eerste is er natuurlijk de klimaatzaak. Als je proper regenwater kan gebruiken om bijvoorbeeld de wc door te spoelen, dan spaar je daar drinkbaar water voor uit. Bovendien kan je het regenwater ook gewoon de natuur in laten sijpelen en dat komt dan weer de watervoorraden ten goede. Zo bouwen we een buffer op voor periodes van lange droogte.
  • Ten tweede zorgt al dat extra regenwater voor een overbelasting op het rioleringsstelsel. Het propere regenwater verdunt het vuile afvalwater in de riolen waardoor de zuiveringssystemen minder efficiënt werken.
  • Ten derde wordt het rioleringsstelsel bij zware regen heel snel overbelast. Veel regenwater komt namelijk in de riolen terecht en zorgt binnen de kortste keren voor waterproblemen. Het regenwater krijgt de kans niet om in de bodem in te sijpelen en dat brengt overstromingen met zich mee. Voor de nieuwe gescheiden waterstelsels die aangelegd worden, gebruikt men bovendien kleinere leidingen voor het afvalwater. Dat werkt overstroming in de hand wanneer je het regenwater niet afkoppelt van het rioolwater.

Is de scheiding van rioolwater en regenwater verplicht?

De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem II) zegt dat bij de aanleg of verbouwing van rioleringen steeds de principes van het gescheiden rioleringsstelsel gevolgd moeten worden. Diezelfde wet legt vast dat ook in private woningen het regenwater en afvalwater gescheiden moeten worden.

Je bent verplicht om een gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen wanneer

  • Je een nieuwbouwwoning bouwt of een grondige verbouwing uitvoert
  • De gemeente een gescheiden rioleringsstelsel aanlegt in jouw straat

Opgelet: als de gemeente een nieuw rioleringsstelsel aanlegt in je straat, ben je niet verplicht om een het waterstelsel in je woning te scheiden wanneer je in een gesloten bebouwing woont en er voor de werken leidingen onder je woning aangelegd zouden moeten worden.

Toch wacht je beter niet op de werken van de gemeente om het rioolwater en regenwater in jouw woning te scheiden. Het is daarvoor het ideale moment wanneer je een kleine verbouwing uitvoert of de tuin wil heraanleggen.

Wie mag de scheiding van riool- en regenwater in orde brengen?

Je mag de werken zelf uitvoeren als je weet hoe dat moet, maar de werken moeten in elk geval wel gekeurd worden achteraf. Dat is ook het geval wanneer je een aannemer inschakelt om de werken te doen. Laat hier je rioleringswerken keuren door een expert.

Geen handige harry? Dan kan je de handen in elkaar slaan met een expert die weet hoe rioolwater en regenwater gescheiden moeten worden. De deskundige werkt het plan uit, voert de afkoppelingswerken uit en zorgt ervoor dat de overeenkomst met de gemeente vlot verloopt.

Zijn er subsidies?

Financieel kan het interessant zijn om de scheiding van het waterstelsel in je woning uit te voeren wanneer Aquafin werken in de straat uitvoert. Soms zal het gemeentebestuur dan namelijk tussenkomen in de kosten. Bepaalde gemeentes kennen bovendien subsidies toe om het rioolwater en regenwater in je woning te scheiden op eigen initiatief. Vraag dat na bij jouw gemeente.

Belangrijk: de werken moeten gekeurd worden

Wanneer jij of een expert het rioolwater en regenwater in je woning van elkaar hebben afgekoppeld, moet een keurder voor de riolering langskomen om te kijken of de aansluitingen correct gebeurd zijn.

De keurder zal je na afloop van de rioolkeuring een keuringsattest overhandigen. Daarop kan je zien of de werken al dan niet goed werden uitgevoerd en of de scheiding van het waterstelsel goedgekeurd werd. Als er problemen opgedoken zijn tijdens de rioolkeuring, dan kan je die ook terugvinden op het keuringsattest. Bij een conforme keuring kan je met dat attest eventuele gemeentelijke subsidies aanvragen.

Enkel een erkende rioolkeurder mag de keuring komen uitvoeren. De rioolkeurders worden opgeleid door AquaFlanders en Vlario. De deskundige heeft daarvoor dus een specifieke opleiding gevolgd.

Opgelet: de rioolkeuring is verplicht.

Wat als de riool afgekeurd wordt?

Stel dat je de scheiding van het rioolwater en regenwater zelf hebt uitgevoerd en je tijdens de werken enkele foutjes hebt gemaakt, dan zal de keurder de problemen opmerken en ze vermelden op een niet-conform keuringsattest. De scheiding tussen regen- en afvalwater verloopt in dat geval niet volgens de regels. Zodra je het attest in handen hebt, krijg je 60 dagen tijd om de nodige aanpassingen te maken. Eenmaal dat gebeurd is, moet je een nieuwe rioolkeuring aanvragen.

Wat als ik niets onderneem bij een niet-conforme keuring?

Los je de problemen met het gescheiden waterstelsel niet op en laat je geen nieuwe keurder langskomen, dan krijg je een aanmaning opgestuurd. Daarna volgt een eventuele tweede aanmaning die vergezeld wordt van een boete. Na verloop van tijd kan je woning afgesloten worden van het openbare rioolnetwerk.

Wil je het riool- en regenwater in je woning scheiden? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Een expert voor waterwerken of een rioolkeuring nodig? Alle keurders op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties. Doe hier alvast je aanvraag voor een rioolkeuring.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een riool expert bij jou in de buurt voor een afspraak.