Wat doet een landmeter?

landmeter

Je ziet landmeters af en toe in het straatbeeld opduiken met grote, gele lasers. En je kent landmeters vooral als de personen die percelen komen opmeten om de precieze grens tussen twee lappen grond te bepalen.

Maar een landmeter doet nog veel meer dan stukken grond opmeten alleen. Wat doet een landmeter dan eigenlijk allemaal? We zetten de taken van een landmeter in dit artikel op een rijtje.

1. De vier hoofdtaken van een landmeter

De belangrijkste taak van een landmeter is natuurlijk: land opmeten. Maar daarnaast heeft een landmeter nog enkele andere essentiële taken.

Een perceel opmeten

Enkel beëdigde landmeters, dat zijn landmeters met het nodige diploma die erkend zijn door een rechtbank, mogen officiële landmetingen uitvoeren. In de meeste gevallen meten ze private percelen op om ze vervolgens juist te kunnen afpalen.

Landmeters worden bijvoorbeeld ingeschakeld om een grens te bepalen tussen twee percelen. Dat doet de landmeter op basis van de wettelijke plannen. De bevindingen van de landmeter worden vastgelegd in een PV van Afpaling. Indien er discussie is tussen twee buren over wat de werkelijke grens is, kan een vrederechter ingeschakeld worden.

De grens tussen twee percelen kan ook gevormd worden door een muur. Een landmeter kan dan een proces-verbaal opmaken om vast te stellen hoe de muur precies verdeeld wordt tussen beide buren. Dat heet met een PV van Muurovername.

Vraag hier je landmeter aan

Schattingen

Een landmeter staat ook in voor de schatting van vastgoed. De landmeter is een onafhankelijke partij en kan dus op een objectieve manier de waarde bepalen van een woning of een stuk grond. Dat moet gebeuren wanneer de woning bijvoorbeeld verkocht wordt of bij een erfenis.

Vergunningsaanvragen

Landmeters kunnen je ook uitstekend helpen bij het aanvragen van vergunningen of attesten. De analyses van de landmeter zijn niet alleen nodig om de attesten te kunnen aanvragen, maar ook de aanvraag zelf kan de landmeter dus voor zijn of haar rekening nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een stedenbouwkundige vergunning of een verkavelingsaanvraag.

landmeter-expert

2. Andere taken van de landmeter

Controles uitvoeren

Landmeters moeten niet alleen stukken grond opmeten, maar ook controleren of de bouwvoorschriften gerespecteerd werden. Landmeters monitoren of gebouwen (of kunstwerken) op de juiste plek staan. Dat kan met uiterst nauwkeurige lasers, een van de belangrijkste meetapparaten van een landmeter. Landmeters kunnen ook controleren of iets helemaal waterpas staat.

Dit soort monitoring gebeurt vooral bij grote werken waarbij precisie erg belangrijk is.

Technische gebreken vaststellen

Vermoed je dat de architect destijds een fout gemaakt heeft? Dan kan je een landmeter inroepen om technische gebreken aan je woning vast te stellen. Zo kan je een beroep doen op de aansprakelijkheid van de architect.

Bouwraam uitzetten

Wanneer een nieuwbouwwoning geplaatst wordt, is het belangrijk dat alle muren precies op de juiste plek komen te staan. Ook daar kan een landmeter bij helpen. De landmeter zet dan het bouwraam uit waarop de funderingen en muren geplaatst zullen worden. Een nauwkeurig uitgezet bouwraam voorkomt later scheve muren.

Raad geven bij verdelingen

De landmeter is een onafhankelijk expert. Hij of zij meet niet alleen het perceel op of plakt een prijs op de woning, maar geeft ook raad. Wanneer er verdelingen moeten gebeuren tussen percelen, kan de landmeter zich opwerpen als raadgever tussen beide partijen.

Fotogrammetrie

Ook grote terreinen moeten door een landmeter in kaart gebracht worden. Dat gebeurt steeds vaker met drones. De drones maken verschillende foto’s die dan samengeplakt worden tot één groot beeld. Zo kunnen grote gebieden snel in kaart gebracht en opgemeten worden.

Welke apparatuur gebruikt een landmeter?

Elke landmeter is een kei in wiskunde. Precisie en oog voor detail zijn van groot belang. Maar om zijn werk goed uit te kunnen voeren, heeft de landmeter ook specifieke apparatuur nodig. Er was ooit enkel het klassieke meetlint, maar tegenwoordig worden heel wat verschillende apparaten gebruikt.

De tachymeter is het belangrijkste hulpmiddel van de landmeter. De tachymeter stuurt een laserstraal uit en kan zo heel precies de afstand meten ten opzichte van bijvoorbeeld een muur.

Daarnaast heeft de landmeter ook een nauwkeurig gps-systeem nodig. Zo weet hij heel precies waar hij zich bevindt en waar de grenzen van de percelen precies liggen.

Om ook horizontaal hoogteverschillen te kunnen meten, gebruikt de landmeter een waterpasinstrument.

Verder is een stevige computer met snelle software ook onontbeerlijk voor een goede landmeter. Met die programma’s kan de landmeter alle resultaten van de lasers, drones en andere meetapparaten samenvoegen en analyseren. Zo bekomt de landmeter erg precieze resultaten.

Vraag je landmeter aan

Zoek je een landmeter? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je een landmeter nodig om een lap grond op te meten? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.