Bodemsanering nodig na bodemonderzoek? Wat is de kostprijs + experts?

bodemattest verplicht

Blijkt uit het bodemattest van OVAM dat je bouwgrond mogelijk vervuild is of dat je woning op mogelijk vervuilde grond staat? Dan is een oriënterend bodemonderzoek nodig. Wanneer blijkt uit dat bodemonderzoek dat er ook echt sprake is van vervuiling, zal een bodemsanering nodig zijn.

Een bodemsanering is niet goedkoop. We geven je in dit artikel een idee van de kostprijs van een bodemsanering en we vertellen je ook meer over het Stookoliefonds van de Vlaamse overheid.

1. Wat is bodemsanering?

Wanneer men de bodem saneert, wordt de bodem terug gereinigd. Alle schadelijke stoffen, die niet thuishoren in de bodem, worden uit de aarde gehaald. Het gaat dan meestal om chemische stoffen die door industrie in de bodem gekomen zijn. Ook lekkende stookolietanks verontreinigen de bodem.

Een bodemsanering is enkel nodig wanneer blijkt dat er vervuiling in de grond aanwezig is. Dat kom je te weten via het bodemattest. Dat is een officieel document uitgegeven door OVAM, de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Die instantie gaat na of er ooit bodemvervuilende activiteiten op de grond hebben plaatsgevonden. Is dat het geval? Dan zal een oriënterend bodemonderzoek nodig zijn. Een gecertificeerde expert zal dan nagaan of er vervuilende stoffen in de bodem zitten.

Dat doet hij of zij door bodemstalen af te nemen die vervolgens onderzocht worden in een laboratorium. Komt na dat bodemonderzoek effectief bodemvervuiling aan het licht? Dan moet de bodem gesaneerd worden.

Vraag hier je bodemexpertise aan

2. Wanneer is bodemsanering verplicht?

Het bodemattest vormt al sinds 1995 een verplicht onderdeel van de verkoopakte. Verkopers moeten het bodemattest verplicht voorleggen aan kopers van een stuk bouwgrond of een woning. Ook wanneer je de bouwgrond of de woning schenkt, is een bodemattest vereist. Het is de verkoper die verantwoordelijk is om het bodemattest aan te vragen.

Opgelet: ben je van plan om je woning te verkopen op korte termijn? Vraag dan op tijd een bodemattest aan. Het kan tot 30 dagen duren vooraleer je het bodemattest toegestuurd krijgt.

bodemattest

3. Wie mag een bodemsanering uitvoeren?

Enkel officiële bodemsaneringsdeskundigen mogen een bodemsanering uitvoeren. Dat zijn experts die opgeleid en erkend zijn door OVAM.

Er zijn twee types bodemdeskundigen:

  • De professionals van type 1 mogen enkel een oriënterend bodemonderzoek uitvoeren. 
  • Bodemsaneringsdeskundigen van het type 2 mogen ook de beschrijvende bodemonderzoeken doen (die volgen op de oriënterende onderzoeken indien de bodem vervuild blijkt uit de labotesten).

4. Hoeveel kost bodemsanering?

Een bodemsanering is geen goed nieuws. De kosten kunnen namelijk snel oplopen. Hoeveel je betaalt, hangt af van heel wat factoren. Er zijn verschillende saneringsmethodes met verschillende prijskaartjes. Welke methode het meest efficiënt is, hangt af van het soort vervuiling. Hoe dieper en hoe omvangrijker de vervuiling is, hoe meer je zal betalen.

In het algemeen kost bodemsanering tussen de 100 en 250 euro per m³ vervuilde grond. Is er ook grondwaterzuivering nodig? Dan stijgt de prijs snel.

5. Het Stookoliefonds helpt de kosten te dragen

Toch hoeft een bodemsanering geen financiële ramp te betekenen. De Vlaamse regering heeft namelijk het Stookoliefonds opgericht. Dat fonds wordt gespijsd door een taks op de stookolieprijs en helpt bodemsaneringen te betalen.

Specifiek gaat het om bodems die vervuild zijn door lekkende stookolieketels. Een lekkende tank kan behoorlijk wat schade aanrichten. Jarenlang dringt de stookolie binnen in de bodem, met alle gevolgen van dien. Het solidariteitsfonds springt in dat geval bij. Je betaalt dankzij dat fonds nog maximaal 500 euro voor de bodemsanering. Zo bespaar je duizenden euro’s.

Vraag je bodemexpertise aan

Heb je een erkende bodemsaneringsdeskundige nodig? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je nog een bodemonderzoek nodig? Of blijkt uit het bodemattest dat je mogelijk op vervuilde grond woont? Op Certiweb vind je de bodemexperts en saneringspartners die erkend zijn bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.