Opmaak elektrische schema’s: situatieschema & ééndraadschema: prijs, tips & advies

elektrisch schema

Vooraleer je de elektriciteit van je woning laat keuren, heb je twee technische tekeningen nodig die het elektriciteitscircuit schematisch voorstellen: het eendraadschema en het situatieschema.

In dit artikel leggen we je het verschil uit tussen beide schema’s en we geven je alle praktische informatie omtrent het elektriciteitsplan van je woning.

Wat zijn elektrische schema’s?

Er bestaan twee soorten elektrische schema’s die samen het elektriciteitsplan van je woning vormen. Enerzijds is er het eendraadschema en anderzijds het situatieschema. Dankzij beide schema’s heb je een compleet overzicht van het elektriciteitssysteem van je woning. Je weet heel precies hoe de elektriciteit doorheen je huis loopt, welke apparaten op welke aftakkingen zijn aangesloten, waar de schakelaars en lichtpunten zitten en nog veel meer.

Op het eendraadschema kan je als het ware door de muren kijken. Het is een vereenvoudigde voorstelling waarop je precies kan aflezen hoe het elektriciteitscircuit in elkaar zit. Het situatieschema ziet er daarentegen uit als de plattegrond van je huis en visualiseert als het ware de zichtbare kant van het elektriciteitscircuit. Het eendraadschema en het situatieschema zijn niet alleen belangrijk voor de elektrische keuring of bij de verkoop van je woning, maar vormen ook een handig hulpmiddel voor jezelf.

Wat is het verschil tussen een eendraadschema en een situatieschema?

Eendraadschema

Een eendraadschema is een schematische voorstelling van het elektriciteitscircuit in je woning. Alle elementen van de elektrische installatie worden met letters, cijfers en symbolen aangeduid.

Elke elektrische kring wordt aangeduid met een letter. Een elektrische kring is een deel van het elektriciteitscircuit tussen twee differentieelschakelaars. Je vindt diezelfde letter terug op de zekeringskast. Op het eendraadschema wordt ook het aantal ampère van die bepaalde stroombaan vermeldt.

Elke aftakking van een elektrische kring krijgt vervolgens een cijfer op het eendraadschema. Het schema wordt dan vervolledigd met elektriciteitssymbolen die allerhande belangrijke informatie weergeven. Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) heeft die elektriciteitssymbolen wettelijk vastgelegd. De symbolen op het eendraadschema duiden onder andere aan om welke soort leiding het gaat, hoe de leiding geplaatst werd en het aantal geleiders wordt vermeld. Ook alle schakelaars, lichtpunten, elektriciteitsleidingen en aftakkingen worden aangeduid. Het eendraadschema biedt dus een erg volledig overzicht van het elektriciteitscircuit in je woning.

Situatieschema

Het eendraadschema houdt echter geen rekening met het grondplan van je woning en ook de grote elektrische apparaten kan je niet terugvinden op het eendraadschema. Daarvoor dient het situatieschema.

Het situatieschema ziet eruit als de plattegrond van je huis waarop het zichtbare deel van het elektriciteitscircuit aangeduid wordt. Je vindt er terug waar de lichtpunten, schakelaars en stopcontacten zitten. Verder kan je op het situatieschema ook de locatie van de zekeringskast en de verbindings- en aftakdozen aflezen. Ook grote elektrische toestellen, zoals een wasmachine, koelkast of verwarmingsketel, worden aangeduid op het situatieschema. Die apparaten verbruiken veel stroom en zijn daarom een belangrijk onderdeel van het elektriciteitssysteem. Opnieuw wordt hier met officiële symbolen gewerkt.

Waarom heb je elektrische schema’s nodig?

Wanneer je de elektriciteit van je woning moet of wil laten keuren, heb je zowel een eendraadschema als een situatieschema van de elektrische installatie nodig.

Wanneer je geen elektriciteitsplan hebt, wordt de elektriciteit al meteen afgekeurd. Die elektriciteitskeuring is niet alleen nodig wanneer je het elektriciteitscircuit aanpast of vernieuwt, maar ook nadat er grondige aanpassingen gebeurd zijn zoals het plaatsen van zonnepanelen of het vervangen van de zekeringskast. Je moet bovendien over de elektrische schema’s beschikken wanneer je je woning wil verkopen.

Ook voor jezelf zijn de elektrische schema’s handig. Wanneer een stroompanne zich voordoet of je wil werken aan de elektriciteit, weet je dankzij de schema’s welke schakelaar je moet uitschakelen in de zekeringskast. Als je een groot apparaat wil aansluiten op het elektriciteitscircuit, kan je ook nagaan op welke aftakking je dat het beste zou doen. Op die manier vermijd je dat je een bepaalde stroomgroep overbelast.

Wie mag een elektriciteitsplan opmaken?

In principe mag iedereen een elektriciteitsplan opmaken. Wanneer je echter geen specifieke kennis hebt over elektriciteit en elektrische schema’s, laat je dat werk beter aan iemand anders over. Het risico bestaat dat je bepaalde elektrische installaties vergeet, fouten maakt of de verkeerde elektriciteitssymbolen gebruikt. Het is van groot belang dat het eendraadschema en het situatieschema helemaal juist zijn zodat de elektrische keuring vlekkeloos kan verlopen.

Wanneer je een expert inhuurt om het eendraadschema en het situatieschema op te stellen, kan je er zeker van zijn dat er geen onverwachte problemen zullen opduiken tijdens de elektrische keuring. De expert weet wat het elektriciteitsplan moet omvatten en kent de verschillende wettelijk vastgelegde symbolen die nodig zijn om elektrische schema’s op te stellen. Bovendien heeft de elektricien de nodige professionele apparaten om deze tijdrovende klus snel te klaren.

Is het opmaken van elektrische schema’s verplicht?

Het opstellen van elektrische schema’s is verplicht voordat je een elektrische keuring laat uitvoeren. Het elektriciteitsplan moet dus al klaar zijn vooraleer de elektriciteitskeurder langskomt. Het eendraadschema en het situatieschema worden niet opgesteld tijdens de elektriciteitskeuring.

De elektrische keuring is verplicht wanneer je een woning verkoopt. Ook als je een nieuwe elektriciteitsinstallatie laat aanleggen of een grondige verandering in het circuit aanbrengt, moet de elektriciteit gekeurd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van zonnepanelen. Bovendien moet er om de 25 jaar een periodieke elektrische keuring plaatsvinden. Heb je in tussentijd wijzigingen aangebracht aan de elektriciteit, dan moeten die aangeduid worden op het eendraadschema en het situatieschema. De elektrische schema’s moeten namelijk altijd precies overeenstemmen met de werkelijke elektriciteitsinstallatie in je woning.

Hoeveel kost het opstellen van elektrische schema’s?

Hoeveel je betaalt voor het opmaken van een eendraadschema en een situatieschema, hangt van heel wat factoren af. Hoe groter de woning, hoe meer werk de elektricien zal hebben. Ook de complexiteit van het elektriciteitscircuit, en bijgevolg het elektriciteitsplan, beïnvloedt de prijs.

Heb je nog een elektricien nodig voor je elektrische schema’s?

Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties. Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.