Hoeveel kost het om een EPB-verslag te laten opstellen?

Hoeveel kost het om een EPB-verslag te laten opstellen?

Wil je je woning grondig renoveren of ben je van plan een nieuwbouwwoning te bouwen, dan moet die woning voldoen aan de EPB-eisen. Dat zijn energienormen die bepalen hoeveel energie je woning mag verbruiken. Om na te gaan hoe energiezuinig jouw woning is, moet een EPB-attest opgemaakt worden door een erkende EPB-verslaggever.

Hoeveel kost het om een EPB-verslag te laten opmaken? En welke factoren beïnvloeden de prijs van een EPB-verslag? Je komt het in dit artikel te weten.

1. Even opfrissen: wat zijn die EPB-normen ook alweer?

EPB is de afkorting voor ‘Energieprestaties en Binnenklimaat’. In de praktijk zijn de EPB-eisen een reeks energienormen waaraan je woning moet voldoen wanneer je een nieuwe woning wil bouwen of een grondige renovatie uitvoert.

Haal je de opgelegde EPB-eisen niet, en is je woning dus niet energiezuinig genoeg, dan moet je een boete betalen. Hoe slechter je woning scoort, hoe hoger die boete is.

De EPB-regelgeving draait voornamelijk rond twee getallen: het E-peil en het S-peil. Hoe lager die getallen zijn, hoe minder energie je woning verbruikt.

Het E-peil van je EPB verslag

Het E-peil slaat op de globale energieprestatie van je woning. Dat getal geeft weer hoeveel energie je woning verbruikt.

Het S-peil van je EPB verslag

Het S-peil heeft dan weer te maken met de isolatie van het dak en de muren van je woning. Hoe lager het S-peil is, hoe minder energie je moet verbruiken om de temperatuur in de woning constant te houden.
Het doel van de EPB-eisen is om de CO₂-uitstoot te verlagen.

Het EPB werd opgelegd door de Europese Unie om het energieverbruik van Europese huishoudens zo laag mogelijk te houden. De EPB-eisen verschillen wel van gewest tot gewest, maar sinds 2021 is het de norm om in heel België bijna-energieneutrale woningen te bouwen. In Vlaanderen is de zogenaamde BEN-norm (bijna-energieneutraal) van kracht, in Wallonië is dat de norm Q-ZEN (Quasi Zéro Energie).

Vraag hier je EPB-verslag aan

2. Wanneer heb je een EPB-attest nodig?

Je woning moet aan de EPB-eisen voldoen wanneer het gebouw verwarmd en gekoeld wordt en wanneer je een omgevingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt voor het bouwproject. Is dat het geval, dan moet de woning aan de EPB-eisen voldoen.

In de praktijk betekent dat dus dat je een EPB-keurder moet uitnodigen wanneer je een nieuwe woning hebt gebouwd of een grondige energetische renovatie in je woning hebt uitgevoerd.

 

  • De EPB-verslaggever komt minstens 8 dagen voor de start van de werken langs om een startverklaring op te maken.
  • Hij berekent dan aan de hand van de bouwplannen of de opgelegde EPB-eisen gehaald zullen worden. Is dat niet het geval, dan kunnen de plannen nog bijgestuurd worden.
  • Maximaal 6 maanden na de ingebruikname van de woning komt de EPB-verslaggever nog eens langs om de uiteindelijke EPB-aangifte op te stellen. De energiescore wordt dan officieel vastgelegd en er wordt (hopelijk) bevestigd dat de woning aan de EPB-eisen voldoet.

3. Welke factoren bepalen de prijs van een EPB-attest?

Maar hoeveel kost het nu om een EPB-keuring te laten uitvoeren? Dat is moeilijk te voorspellen aangezien er heel wat verschillende factoren een rol spelen. We zetten ze hieronder op een rijtje.

Nieuwbouw vs. renovatie

De belangrijkste factor die de prijs van een EPB-keuring bepaalt, is of het attest slaat op een nieuwbouwwoning of niet. Een EPB-attest voor een nieuwbouwwoning kost namelijk heel wat meer dan een attest voor een pas gerenoveerde woning.

Maar hoe komt het dat de prijs voor een EPB-attest zoveel hoger ligt voor een nieuwbouwwoning? Daar hebben de EPB-eisen zelf alles mee te maken. Wie een nieuwbouw neerpoot, moet namelijk aan heel wat meer EPB-eisen voldoen.

Dat betekent dus dat de EPB-keurder veel meer zaken moet controleren en nakijken dan wanneer het om een gerenoveerde woning gaat. In het algemeen kan je stellen dat de EPB-keurder dubbel zoveel tijd nodig heeft om een EPB-attest voor een nieuwbouw op te maken. Dat kan zelfs tot twee dagen tijd in beslag nemen. Voor een verbouwing is dat slechts een dag of minder.

De bouwknopen

Je betaalt voor de tijd die de EPB-verslaggever nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Hoe minder hij moet controleren, hoe minder je betaalt. De bouwknopen zijn een belangrijk onderdeel van het EPB en handelen over de isolatie. Wanneer de EPB-verslaggever een nauwkeurige berekening uitvoert, zal het E-peil altijd lager liggen dan wanneer hij minder nauwkeurig rekent. In ruil voor dat lagere EPB-cijfer, moet je dan wel meer betalen aan de EPB-verslaggever om alle berekeningen te kunnen uitvoeren.

Men werkt met de bouwknopen A, B en C.

  • De bouwknopen A zijn uiterst uitgebreid en vereisen dus veel rekenwerk waardoor het EPB-verslag ook duurder zal zijn. Die optie A betekent in de praktijk zelfs een verdubbeling van de prijs.
  • De bouwknopen C zijn dan weer zeer beperkt. Dat heeft als gevolg dat je een pak minder zal betalen voor het EPB-verslag aangezien de verslaggever sneller klaar zal zijn, maar de EPB-score van je woning zal wel slechter uitvallen.
  • Bouwknopen B zijn de gulden middenweg en vereisen beperkte berekeningen. De meeste mensen kiezen voor de bouwknopen B.

De diensten van de verslaggever

Om nauwkeurige EPB-attesten te kunnen opmaken, moeten heel wat zaken opgemeten en berekend worden. Voor sommige taken moet de EPB-verslaggever een beroep doen op een andere expert. Het gaat dan vooral om de berekening van de ventilatiecapaciteit. Wanneer de EPB-verslaggever die taken ook zelf kan uitvoeren, betaal je minder dan wanneer je een derde partij moet inroepen.

Steeds meer EPB-verslaggevers leggen zich ook toe op de berekeningen omtrent ventilatie en luchtdichtheidsmeting. Die EPB-verslaggevers zullen goedkoper zijn dan de verslaggevers die niet opgeleid zijn om die metingen zelf uit te voeren.

Architect vs. externe EPB-verslaggever

Tot slot zijn sommige architecten ook bevoegd om EPB-verslagen af te leveren. Uit onderzoek is echter gebleken dat architecten meer aanrekenen voor het EPB-verslag dan een onafhankelijke EPB-verslaggever. Je doet er in de meeste gevallen dus goed aan om een externe EPB-verslaggever in te schakelen, maar vergelijk vooral verschillende offertes om uitsluitsel te krijgen.

Vraag hier je EPB-verslag aan

4. Hoeveel kost een EPB-attest?

Aangezien verschillende factoren de prijs beïnvloeden is het onmogelijk om een precieze prijs op het EPB-verslag te plakken. Toch willen we je graag enkele richtprijzen meegeven.

  • In het gunstigste scenario heb je een EPB-attest nodig voor een kleine renovatie. Dan mag je rekenen op prijzen vanaf 650 euro. De EPB-verslaggever zal dan minder dan een dag nodig hebben om het attest op te stellen.
  • Wanneer je een nieuwbouwwoning hebt laten bouwen of een erg grondige renovatie hebt uitgevoerd waarbij onder andere de isolatie en de verwarming vernieuwd werden, dan loopt de prijs op. Prijzen starten dan vanaf 1000 euro.
  • Zoals eerder vermeld, spelen de bouwknopen een belangrijke rol in de prijsbepaling. Kies je voor de nauwkeurigste berekening, optie A dus, dan moet je rekenen op minstens 1600 euro voor het EPB-attest. Meestal zorgen die bouwknopen A niet voor een erg groot verschil. Je bepaalt dus vooral zelf of het de moeite waard is om voor dat nauwkeurige EPB-attest te gaan.
  • Vraag hier je EPB-attest aan bij een erkende EPB keurder.

EPB-verslaggever nodig? Certiweb vindt een keurder in jouw regio.

Heb je nog een EPB-verslaggever nodig voor je bouwproject? Alle keurders op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.

Vraag hier je EPB-verslag aan