Informatieplicht over overstromingsgevoeligheid: wat moet je doen?

overstroming-symbool

Ga je een woning of ander gebouw verkopen of verhuren? Dan ben je als verkoper of verhuurder verplicht om geïnteresseerde kandidaat-kopers of potentiële huurders te informeren over de overstromingsgevoeligheid van het gebied waarin de eigendom ligt.

De informatieplicht geldt niet alleen voor gebouwen, maar voor alles wat onroerend goed is. Dat omvat dus ook bepaalde gronden zoals bouwgrond, recreatieve gronden, weiland, bos, natuurgebieden en dergelijke.

Let op: ligt het onroerend goed in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone? Dan ben je nog steeds verplicht om de nodige informatie te verschaffen.

Wat houdt de informatieplicht over overstromingsgevoelig gebied precies in?

De bedoeling van de informatieplicht is om kopers en huurders te beschermen tegen de risico’s van wateroverlast. Doordat ze beter voorbereid zijn wanneer er in overstromingsgevoelig gebied wordt gebouwd, kan de aard van het gebouw hier bijvoorbeeld op worden afgestemd. Er zijn vaak specifieke bouwverplichtingen of net beperkingen en daarnaast heeft het natuurlijk ook impact op verzekeringen en dergelijke. Daarom behoort het tot de verplichte attesten bij verkoop van woningen, maar ook tot de verplichte keuringen bij nieuwbouw.

De informatieplicht is een onderdeel van het decreet Integraal Waterbeleid dat voorziet in het aanpakken van wateroverlast.

Wanneer moet je informeren?

Simpel gezegd: zo vroeg mogelijk. Wanneer je vastgoed te koop zet, moet je dat eigenlijk bij het publiceren al bekend maken. Daarom zie je dat ook steeds staan bij de specificaties van panden op vastgoedwebsites als Immoweb of Zimmo. Ga je in zee met een makelaar of verkoop je het vastgoed via de notaris? Dan zal je uiteraard al snel die vraag krijgen.

Daarnaast zal het ook altijd moeten vermeld worden in de onderhandse en authentieke akten.

Specifieke richtlijnen

1. Voor wie is het van toepassing?

Zowel wanneer je zelf je onroerend goed verkoopt als verhuurt als wanneer je als tussenpersoon optreedt voor iemand anders, dus ook als makelaar of notaris, moet het in de volgende situaties:

  • Verkoop van een onroerend goed
  • Verhuur van een onroerend goed voor meer dan 9 jaar
  • Het inbrengen van onroerend goed in een vennootschap
  • Overdracht van vruchtgebruik, erfpacht of opstalrecht

2. Waar moet je de kopers of huurders informeren?

Geïnteresseerde partijen moeten de informatie terugvinden in alle publiciteit en promotiekanalen waarop het onroerend goed te koop wordt gezet, alsook in alle onderhandse en authentieke akten.

3. Wat moet je zeggen?

Je moet zeker meedelen:

  • Of het onroerend goed in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied ligt
  • En of het in een afgebakend overstromingsgebied of oeverzone ligt

Ligt het onroerend goed niet in overstromingsgevoelig gebied en niet in een afgebakend overstromingsgebied of afgebakende oeverzone? Dan hoef je eigenlijk niets te vermelden.

Wat zijn de richtlijnen voor publicaties hierover?

Sinds 1 januari 2017 is er een nieuwe tabel over welke publicaties en hoe je het precies moet vermelden:

informatieplicht overstromingsgebied

(Bron: integraalwaterbeleid.be)

Waar vind je terug of het onroerend goed in overstromingsgevoelig gebied ligt?

Op de website van de watertoets, www.waterinfo.be/watertoets, kan je alles nagaan en kan je de nodige documentatie voor de informatieplicht uitdraaien via de button met het huisje en de watergolven (zoals ook in de tabel te zien).

Je kan daar je perceel opzoeken en de resultaten eenvoudig afprinten of opslaan. Er is ook een tutorial over de watertoets: