Wat mag je verwachten van een energiedeskundige?

Wat mag je verwachten van een energiedeskundige

Er bestaat niet één soort energiedeskundige. Het is een verzamelterm voor drie verschillende energie-experts die elk een andere bevoegdheid hebben. Alle drie stellen ze attesten op die de energie-efficiëntie van een gebouw in kaart brengen. Energiedeskundigen van het type A en C stellen energieprestatiecertificaten op voor respectievelijk private en publieke gebouwen, terwijl energiedeskundigen van het type B energieaudits uitvoeren. 

Maar wat doet een energiedeskundige nu precies? En is het verplicht om samen te werken met een energiedeskundige? Je komt het allemaal te weten in dit artikel.

1.Wat is een energiedeskundige?

Een energiedeskundige is een expert op vlak van energie die opgeleid is om officiële keuringen uit te voeren. Elke energiedeskundige is geregistreerd bij het Vlaams Energieagentschap en heeft een officieel erkend nummer. Dat heeft de energiedeskundige verdiend na het slagen voor een gespecialiseerde opleiding. Het Vlaams Energieagentschap heeft een databank waarop je kan nagaan of jouw energiedeskundige ook echt erkend is en dus bevoegd is om de energiekeuringen uit te voeren.

  • Er zijn energiedeskundigen verantwoordelijk voor het opstellen van de EPC’s
  • Terwijl andere energiedeskundigen bevoegd zijn om energieaudits uit te voeren. Om die rapporten op te stellen, moeten ze dus erkend zijn door de overheid. Men onderscheidt 3 types energiedeskundigen.
Energiedeskundige nodig? Kijk hier verder

2. Welke soorten energiedeskundigen bestaan er?

Dé energiedeskundige bestaat niet. Het is een verzamelterm voor drie verschillende soorten energie-experts die elk hun eigen bevoegdheden hebben. We onderscheiden drie types energiedeskundigen: energiedeskundige van type A, type B en type C.

2.1. Energiedeskundige type A

Energiedeskundigen van het type A zijn bevoegd om EPC’s op te stellen voor residentiële gebouwen. Dat zijn huizen, appartementen, studentenkamers, etc. Daarvoor moeten de energiedeskundigen een opleiding van enkele weken volgen in een erkend opleidingscentrum en succesvol een examen afleggen.

2.2. Energiedeskundige type B

Energiedeskundigen van het type B stellen geen EPC’s op, maar voeren energieaudits van woningen uit. Ook daarvoor moet de energiedeskundige een erkende opleiding afleggen en slagen voor een examen.

2.3. Energiedeskundige type C

De energiedeskundige van het type C legt zich, net zoals energiedeskundigen van het type A, toe op EPC’s. Dit type energiedeskundige stelt EPC’s op van openbare gebouwen. Ook daarvoor moet een verplichte opleiding gevolgd worden.

3. Hoe verloopt de samenwerking met een energiedeskundige?

3.1. EPC opstellen

Het energieprestatiecertificaat, kortweg het EPC genoemd, is een officieel keuringsattest waarop je kan aflezen hoe energiezuinig een gebouw is. Een energiedeskundige van het type A stelt een energieprestatiecertificaat op van een woning. Het is verplicht om dergelijk EPC te hebben wanneer je een woning wil verkopen of verhuren. De energiedeskundigen van het type C doen hetzelfde, maar dan voor publieke gebouwen.

De energiedeskundige komt bij je langs om een EPC-keuring of EPC-audit te doen. Hij of zij zal eerst de documenten van de woning bekijken zoals de bouwplannen, subsidieaanvragen, documenten in verband met de verwarming en andere documenten die iets zeggen over het energieverbruik van je woning. Daarna zal de energiedeskundige je woning van kop tot teen inspecteren en berekenen hoe energie-efficiënt het gebouw is. Onder andere de isolatie, de ramen, de materialen in de muren en het dak en het verwarmingssysteem worden gecheckt. De energiedeskundige verwerkt alle gegevens vervolgens in een computerprogramma.

Na afloop van de keuring wordt een energiescore en een bijhorend energielabel aan je woning toegekend. Alle bevindingen worden verzameld in een keurig opgesteld energieprestatiecertificaat. Daarop lees je ook aanbevelingen om het gebouw energiezuiniger te maken. Heb jij ook een EPC nodig? Wil je graag een EPC tegen een scherpe prijs?  Lees hier wat een EPC zoal kost.

3.2 Energieaudit

Je kan een energieaudit voor je woning aanvragen. De energiedeskundige type B komt dan langs om, net als de energiedeskundige van het type A, de hele woning te onderzoeken. In plaats van een energiescore op je woning te plakken, zal de energiedeskundige een reeks adviezen opsommen om je woning energiezuiniger te maken. Er zal bijvoorbeeld nieuwe isolatie, een energiezuiniger verwarmingssysteem of een beter ventilatiesysteem aanbevolen worden.

De wetgeving schrijft ook voor dat elke grote onderneming om de vier jaar een zogenaamde energieaudit voor grote ondernemingen moet laten opmaken. Op die manieren worden bedrijven ertoe aangezet om na te denken over het energiebeleid in de onderneming.

Het doel is dat bedrijven zo inspanningen zullen leveren om hun energie-uitstoot ook effectief te verlagen. Dat gebeurt door iemand van het bedrijf zelf, die dus geen specifieke opleiding moet volgen, maar om ook echt iets te leren uit de energieaudit laat je de taak beter over aan een energiedeskundige.

Energiedeskundige nodig? Zoek niet verder!

4. Wat is het verschil tussen een energiedeskundige en een EPB-verslaggever?

Een ander type energiedeskundige dat we nog niet vernoemd hebben, is de EPB-verslaggever. De EPB-verslaggever heb je nodig wanneer je een nieuwe woning bouwt of een grondige verbouwing uitvoert. Je project moet dan namelijk voldoen aan bepaalde energienormen, die samen de EPB-eisen genoemd worden. Om te controleren of je woning aan die normen voldoet, moet je een EPB-verslaggever aanstellen die twee keer een verslag zal opmaken. Voor de start van de werken maakt hij de startverklaring op en geeft hij advies. Nadat de werken zijn afgerond, wordt een officieel EPB-verslag opgemaakt.

EPB-verslaggevers kunnen op aanvraag erkend worden door het Vlaams Energieagentschap. Dat kan wanneer ze beschikken over een architecten- of ingenieursdiploma. Lees hier in detail wat het verschil is tussen een EPC en EPB keuring.

5. Is het inschakelen van een energiedeskundige verplicht?

5.1. Energiedeskundige type A

Het is verplicht om een energieprestatiecertificaat te laten opstellen wanneer je een woning wil verkopen of verhuren. Aangezien die EPC’s opgesteld moeten worden door een erkend energiedeskundige type A, ben je ook verplicht om een energiedeskundige type A in te schakelen wanneer je een woning wil verkopen of verhuren. Wil je een EPC keuring aanvragen, kijk hier naar de specialisten

5.2. Energiedeskundige type B

Wil je een energieaudit van je woning, dan nodig je daar een energiedeskundige van het type B voor uit. Je krijgt dan advies over hoe je je woning energiezuiniger kan maken. Dergelijke energieaudit is echter niet verplicht. Dat betekent ook dat je geen energiedeskundige type B moet inschakelen wanneer je zelf wil bekijken hoe je energie kan besparen in je woning. Al blijft het natuurlijk wel een goed idee om daarvoor een expert uit te nodigen. Zo zal je ongetwijfeld veel meer opsteken.

Heb je een energiedeskundige nodig? Certiweb vindt een expert in jouw regio.

Heb je een energiedeskundige nodig om een interessanter energiecontract in de wacht te slepen? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.

Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.