Woning verhuren? Wat moet er allemaal in orde zijn + welke normen gelden er?

Woning verhuren welke normen en regels gelden er?

Wanneer je een woning wil verhuren, moet je heel wat meer doen dan enkel een huurcontract opstellen. Je bent als verhuurder van een woning verplicht om enkele wettelijk verplichte attesten, documenten en keuringsbewijzen te kunnen voorleggen. Als je die documenten niet hebt, kan je de woning ook niet verhuren.

In dit artikel vertellen we je wat er allemaal in orde moet zijn en welke normen er gelden vooraleer je een woning kan verhuren. We geven je een overzicht van alle vereiste documenten voor een huurwoning.

Huurcontract

Het spreekt voor zich dat er altijd een huurcontract moet opgesteld worden wanneer je een woning wil verhuren. Het huurcontract is een overzicht van de rechten en plichten van enerzijds de huurder en anderzijds de verhuurder.

Er bestaat geen vaste structuur voor een huurcontract, maar er zijn wel verschillende regels waaraan je je moet houden bij het opmaken van een dergelijk contract.

Rekening houden met het Vlaams Woninhuurdecreet

  • Stel je een huurcontract op ná 1 januari 2019, dan moet je rekening houden met het Vlaams Woninhuurdecreet. Daarin staat alle informatie over huurcontracten.
  • Als je vóór 2019 een huurcontract opstelde, moest je je baseren op de informatie uit de federale Huurwet.

Tip: geen idee hoe je een huurcontract moet opstellen? De website van de FOD Financiën biedt enkele voorbeelden van goede huurcontracten.

Het is daarnaast belangrijk om te weten dat je verplicht bent om het huurcontract te registreren bij een kantoor Rechtszekerheid. Dat kan in het kantoor van je gemeente of online via de applicatie MyRent.

1. Energieprestatiecertificaat (EPC)

Als je een woning op de huurmarkt wil brengen, dan ben je verplicht om de toekomstige huurders in te lichten over hoe energiezuinig de woning is. Zo kunnen huurders inschatten hoe hoog hun energiefacturen zullen oplopen. Dat kan met het energieprestatiecertificaat, kortweg EPC genoemd. Het is een officieel certificaat waarop je de energiescore van de woning kan aflezen.

Het energieverbruik van de huurwoning wordt uitgedrukt in kWh per m² bruikbare oppervlakte. Omdat je in één oogopslag zou kunnen inschatten of een huurwoning energiezuinig is, kan je op de EPC’s opgemaakt na 1 januari 2019 een label terugvinden gaande van A+ (uitstekend) tot F (zeer slecht).

Als je een woning wil verhuren, kan je een EPC verkrijgen via een EPC-keuring. Een erkend EPC expert komt dan langs en voert een grondige inspectie uit. Vooral de soort verwarmingsinstallatie en de isolatie spelen een rol bij de berekening van de energiescore. Daarnaast zal de energiedeskundige ook de ramen en de luchtdichtheid van het gebouw bekijken. Wil jij ook een huis of appartement verhuren? Vraag hier een EPC-keuring online aan.

Niet vergeten: als je de laatste jaren renovatiewerken hebt uitgevoerd die de woning energiezuiniger gemaakt hebben, dan doe je er goed aan om opnieuw een EPC-audit aan te vragen. Zo is de EPC helemaal up-to-date. Hoe beter je EPC, hoe hoger de vraagprijs van de woning die je wil verhuren.

2. Postinterventiedossier

Het postinterventiedossier, gewoonlijk afgekort als PID, is de identiteitskaart van de woning. Je kan er alle mogelijke informatie over de woning terugvinden.

Meestal is het PID een map waarin je onder andere het bouwplan, de gebruikte materialen, de plaats van de leidingen en een overzicht van alle renovaties terugvindt.

Het postinterventiedossier is eigen aan de woning en wordt ook overhandigd aan de nieuwe eigenaars als de woning verkocht wordt. Wil je een huis of appartement verhuren maar heb je geen of een onvolledig PID? Laat een postinterventiedossier opstellen door een architect of veiligheidscoördinator.

De huurder kan het postinterventiedossier opvragen

Waarom kan de huurder ooit het postinterventiedossier nodig hebben, vraag je je af? De huurder heeft een wettelijk opvragingsrecht. Dat houdt in dat de huurder altijd moet kunnen nagaan hoe de woning die hij huurt precies in elkaar zit en welke werken er werden uitgevoerd.

Maak afspraken in het huurcontract over het PID

Als er – na overeenkomst met de verhuurder – overeengekomen wordt dat de huurder werken zal uitvoeren in de woning, dan moet de huurder het PID ook kunnen raadplegen en aanvullen. Het is daarom aangeraden om in het huurcontract afspraken te maken omtrent de beschikbaarheid van het postinterventiedossier.

3. Conformiteitsattest

Het conformiteitsattest is een ander document dat je maar beter in je bezit hebt wanneer je een woning wil verhuren. Of het conformiteitsattest ook effectief verplicht is, verschilt per gemeente.

Het conformiteitsattest is een officieel attest dat opgesteld wordt door de gemeente. In het conformiteitsattest staat of de huurwoning voldoet aan alle wettelijke vereisten omtrent woonkwaliteit.

  • Vooral de veiligheid van het pand dat je wil verhuren wordt onder de loep genomen.
  • Ook het maximaal aantal mensen dat de huurwoning kan bewonen.
  • De aanwezigheid van branddetectiesystemen worden vastgelegd.

Op die manier is de huurder zeker dat alle wettelijke kwaliteitsnormen behaald werden en er dus geen gevaar is voor de veiligheid.

4. Elektrische keuring

Om de veiligheid van de elektriciteit in je woning te garanderen, legt het AREI een verplichte elektrische keuring op wanneer je een woning verkoopt. Er moet ook om de 25 jaar een periodieke elektrische keuring plaatsvinden.

Heb je renovaties uitgevoerd om de woning klaar te stomen voor huurders en daarbij wijzigingen aangebracht aan het elektriciteitsnetwerk, dan ben je ook verplicht om de elektriciteit opnieuw te laten keuren.

Je bent niet verplicht om de keuring van de elektriciteit voor te leggen aan de huurders, maar het kan wel een goed idee zijn.

De elektrische keuring kan namelijk aantonen dat de elektriciteit in de huurwoning helemaal veilig is. Het conformiteitsattest zal dat normaal gezien ook al vermelden.

Dien jij ook je elektriciteit te laten keuren? Vraag hier je elektriciteitskeuring online aan.

5. Attest verwarmingsinstallatie

Je moet de keuringsattesten van de verwarmingsinstallatie niet voorleggen aan de huurder wanneer je het huurcontract afsluit, maar de verwarmingsketel moet wel verplicht onderhouden worden. Elke soort verwarming wordt onderworpen aan andere regels.

Het is de huurder die instaat voor het periodiek onderhoud van elke centrale verwarmingsketel, maar het is de verhuurder die verantwoordelijk is voor de kosten wanneer de gas- of mazoutketel van de huurwoning defect is.

Op zoek naar een technieker voor een onderhoud van de centrale verwarming? Vraag hier je onderhoud voor je verwarming aan.

6. Bodemattest

We vermelden graag nog even het bodemattest. Het is niet verplicht, en ook niet gangbaar, om het bodemattest voor te leggen aan huurders. Toch kan het wel interessant zijn als je een pand verhuurt waar een bedrijf zich zal vestigen. En dan vooral als de bedrijfsactiviteit van de huurders eventuele bodemverontreiniging zou kunnen veroorzaken.

Heb je een bodemattest nodig voor je woning? Voor hier je bodemattest online aan.

Waar kan ik die attesten krijgen?

Zoals je ziet, heb je verschillende documenten nodig vooraleer je de woning ook effectief op de huurmarkt kan brengen. Maar waar kan je al die attesten precies vinden? We geven je een overzichtje.

Welk attest Wie doet de keuring Waar aanvragen
Energieprestatiecertificaat Erkend keurder Vraag je EPC hier aan
Postinterventiedossier Aannemer of architect Vraag je PID hier aan
Conformiteitsattest Gemeente
Keuring elektrische installatie Erkend keurder Vraag je keuring hier aan
Keuring verwarming Erkend keurder Vraag je CV keuring hier aan
Bodemattest OVAM Vraag je bodemattest hier aan

Een attest nodig voor de woning die je wil verhuren? Certiweb vindt een expert in jouw regio

Heb je nog een expert nodig om bepaalde attesten op te maken of controles uit te voeren? Alle experten op Certiweb zijn erkende professionals bij de bevoegde overheidsinstanties.
Vul je aanvraag in en je wordt snel gecontacteerd door een expert bij jou in de buurt voor een afspraak.